'מנהל ההתקנים' מספק תצוגה גרפית של החומרה המותקנת במחשב. כל ההתקנים מקיימים תקשורת עם Windows באמצעות פריט תוכנה הנקרא מנהל התקן. באפשרותך להשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להתקין ולעדכן את מנהלי ההתקנים עבור התקני החומרה שלך, לשנות את הגדרות החומרה עבור התקנים אלה ולפתור בעיות.

שימושים של 'מנהל ההתקנים'

באפשרותך להשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • קביעה אם החומרה במחשב שלך פועלת כראוי.

  • שינוי הגדרות תצורה של חומרה.

  • זיהוי מנהלי ההתקנים הטעונים עבור כל התקן וקבלת מידע אודות כל מנהל התקן.

  • שינוי הגדרות מתקדמות ומאפיינים עבור התקנים. התקנת מנהלי התקנים מעודכנים.

  • להפוך לזמין, להפוך ללא זמין, ולהסיר התקנה של התקנים.

  • חזרה לגירסה קודמת של מנהל התקן.

  • הצגת כל ההתקנים לפי סוגם, לפי החיבור שלהם למחשב או לפי המשאבים בהם הם משתמשים.

  • הצגה או הסתרה של התקנים מוסתרים שאינם חיוניים לתצוגה אך ייתכן שנדרשים עבור פתרון בעיות מתקדם.

בדרך כלל תשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי לבדוק את מצב החומרה ולעדכן מנהלי התקנים במחשב שלך. משתמשים מתקדמים שלהם הבנה מעמיקה של חומרת מחשב עשויים גם להשתמש בתכונות האבחון של 'מנהל ההתקנים' כדי לפתור התנגשויות של התקנים ולשנות הגדרות של משאבים.

בדרך כלל, לא תזדקק ל'מנהל ההתקנים' כדי לשנות הגדרות של משאבים כיוון שמשאבים מוקצים באופן אוטומטי על-ידי המערכת תוך כדי התקנת חומרה.

באפשרותך להשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי לנהל התקנים רק במחשב מקומי. במחשב מרוחק, 'מנהל ההתקנים' יפעל רק במצב של קריאה-בלבד ויאפשר לך להציג, אך לא לשנות, את תצורת החומרה של מחשב זה.


תוכן העניינים