מאגר מנהלי ההתקנים הוא אזור מוגן במחשב המכיל חבילות של מנהלי התקנים שאושרו להתקנה במחשב. לאחר שחבילת מנהלי התקנים נמצאת במאגר מנהלי ההתקנים, משתמש רגיל יכול להתקין את ההתקן של החבילה במחשב ללא צורך בהרשאות מלאות.

נושא זה מספק הליך בו באפשרות מנהל מערכת להשתמש כדי לבצע אחסון זמני של חבילת מנהלי התקנים במאגר מנהלי ההתקנים.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי לבצע אחסון זמני של חבילת מנהלי התקנים במאגר מנהלי ההתקנים
 1. פתח שורת פקודה עם הרשאות ניהול. לחץ על התחל, על כל התוכניות ועל עזרים, לאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

  הערה

  הכלי של שורת הפקודה PnPUtil אינו פועל אלא אם כן תפעיל את שורת הפקודה כמנהל מערכת.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  פרמטר תיאור

  ‎-a

  ציון שיש להוסיף את חבילת מנהלי ההתקנים למאגר מנהלי ההתקנים.

  PathToDriver

  ציון הנתיב אל התיקיה בה נמצא כעת מנהל ההתקן.

  Driver.inf

  ציון שם הקובץ ‎.inf המתאר את חבילת מנהלי ההתקנים.

  הערה

  כדי לראות את כל הפרמטרים של שורת הפקודה עבור הפקודה PnPUtil, הקלד בשורת הפקודה: pnputil -?

 4. אם חבילת מנהלי ההתקנים אינה חתומה או שהיא חתומה על-ידי אישור שאינו נמצא במאגר האישורים של 'מפרסמים מהימנים' מופיעה תיבת הדו-שיח 'אבטחת Windows' ומבקשת ממך לאשר אם יש להתקין את מנהל ההתקן. עיין בפרטים של ההודעה כדי לזהות את הבעיה עם חתימת מנהל ההתקן. אם אתה בטוח שחבילת מנהל ההתקן חוקית ובטוחה, לחץ על התקן כדי לסיים את פעולת האחסון הזמני.

 5. בעת סיום האחסון הזמני, הכלי PnPUtil מדווח על שם לפרסום המוקצה לחבילה זו במאגר מנהלי ההתקנים. שם זה הוא השם שיש לבצע אליו הפניה אם תרצה למחוק את חבילת מנהלי ההתקנים מהמאגר במועד מאוחר יותר. אם עליך לדעת מהו השם לפרסום עבור חבילת מנהלי התקנים, השתמש בפקודה pnputil.exe -e ולאחר מכן חפש בפלט את מנהל ההתקן הדרוש.

שיקולים נוספים

תוכן העניינים