Drivrutinsarkivet är ett skyddat område på en dator som innehåller drivrutinspaket som har godkänts för installation på datorn. När ett drivrutinspaket har sparats i drivrutinsarkivet, kan en vanlig datoranvändare installera motsvarande enhet utan särskilda behörigheter.

Det här avsnittet visar hur en administratör kan mellanlagra en drivrutins installationspaket i drivrutinsarkivet.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Läs informationen i "Ytterligare åtgärder" i det här avsnittet.

Mellanlagra ett drivrutinspaket i drivrutinsarkivet
 1. Starta en kommandotolk med administrativa behörigheter. Det gör du genom att klicka på Start, Alla program och Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och sedan välja Kör som administratör.

  OBS

  Kommandotolksverktyget PnPUtil fungerar inte om du inte startar Kommandotolken som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv följande kommando i Kommandotolken:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parameter Beskrivning

  -a

  Drivrutinspaketet ska läggas till i drivrutinsarkivet.

  PathToDriver

  Sökvägen till mappen där drivrutinen för närvarande lagras.

  Driver.inf

  Namnet på inf-filen som innehåller en beskrivning av drivrutinspaketet.

  OBS

  Skriv följande kommando i Kommandotolken om du vill se alla parametrar som verktyget PnPUtil förstår: pnputil -?

 4. Om drivrutinspaketet inte har signerats, eller om det har signerats med ett certifikat som ännu inte har lagrats i certifikatarkivet Betrodda utgivare, visas dialogrutan Windows-säkerhet, där du ombeds att bekräfta huruvida drivrutinen ska installeras eller inte. Ta reda på vad problemet är med drivrutinens signatur genom att läsa meddelandet. Om du är säker på att drivrutinspaketet är giltigt och säkert slutför du mellanlagringen genom att klicka på Installera.

 5. När mellanlagringen har skett, rapporterar verktyget PnPUtil ett Publicerat namn som tilldelas till det här paketet i drivrutinsarkivet. Det är det här namnet du måste ange om du vill ta bort drivrutinspaketet från arkivet någon gång. Om du behöver fastställa det publicerade namnet på ett drivrutinspaket, använd kommandot pnputil.exe -e och sök sedan i resultatet efter den drivrutin du behöver.

Ytterligare hänsyn

Innehåll