Den här artikeln visar hur du kan avinstallera och installera om maskinvaruenheter.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Läs informationen i "Ytterligare åtgärder" i det här avsnittet.

Avinstallera en enhet

I allmänhet behöver du inte använda Enhetshanteraren om du vill avinstallera en plug and play-enhet. Koppla bara bort enheten från datorn. Du kan emellertid behöva starta om datorn, beroende på enhetens typ. I dokumentationen om enheten från tillverkaren finns mer information.

Avinstallera en enhet
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på den typ av enhet som du vill avinstallera.

 3. Högerklicka på den aktuella enheten och välj Avinstallera. Du kan även dubbelklicka på enheten och sedan klicka på Avinstallera på fliken Drivrutin.

 4. Välj Ta bort drivrutinen för denna enhet på sidan Bekräfta borttagning av enhet om du även vill ta bort drivrutinspaketet från drivrutinsarkivet. .

  Alternativet Ta bort drivrutinen för denna enhet gör att paketet tas bort från drivrutinsarkivet. Det innebär inte att den installerade drivrutinen tas bort för några andra fungerande enheter som utnyttjar samma drivrutin. Om du tar bort drivrutinen från akrivet och enheten ansluts till datorn igen, måste Windows söka efter en kopia av drivrutinspaketet på de platser som normalt genomsöks. Användaren kan även bes att sätta i något medium i datorn. Det här alternativet är likvärdigt med följande kommando: pnputil -d -f <package.inf>. Mer information finns i Ta bort ett drivrutinspaket från drivrutinsarkivet.

 5. Slutför avinstallationen genom att klicka på OK.

 6. När avinstallationen är klar kopplar du bort enheten från datorn.

  Om du ombeds att starta om datorn har borttagningen inte slutförts och enheten kanske fungerar tills datorn startas om.

Installera om en plug and play-enhet

Installera bara om en enhet om den inte fungerar som den ska eller helt har slutat att fungera. Innan du installerar om en enhet kan du försöka med att starta om datorn och kontrollera huruvida enheten fungerar. Försök installera om enheten om den inte gör det.

Installera om en plug and play-enhet
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Avinstallera enheten enligt anvisningarna i föregående metodbeskrivning.

 3. Om du uppmanas att starta om datorn följer du dessa steg:

  • Anslut enheten och starta om datorn. Enheten hittas och installeras om när Windows har startats om.

  • Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

 4. Om du inte uppmanas att starta om datorn följer du dessa steg:

  • Klicka på Sök efter maskinvaruförändringar på menyn Åtgärd i Enhetshanteraren.

  • Följ instruktionerna på skärmen.

  OBS

  Med alternativet Sök efter maskinvaruförändringar installeras en plug and play-enhet inte om ifall en drivrutin redan är installerad på datorn. Om enheten inte har avinstallerats kommer enhetens anslutning inte att upptäckas som en förändring med Sök efter maskinvaruförändringar. Du måste avinstallera plug and play-enheten om du vill starta en installation när du ansluter enheten igen.

Installera om en enhet som inte är av plug and play-typ

Installera bara om en enhet om den inte fungerar som den ska eller helt har slutat att fungera. Innan du installerar om en enhet kan du försöka med att starta om datorn och kontrollera huruvida enheten fungerar. Försök installera om enheten om den inte gör det.

Installera om en enhet som inte är av plug and play-typ
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Avinstallera enheten enligt anvisningarna i den första metodbeskrivningen.

 3. Högerklicka på den översta noden i informationsrutan.

 4. Klicka på Lägg till äldre maskinvara.

 5. Klicka på Nästa i Guiden Lägg till maskinvara och följ därefter anvisningarna på skärmen.

Ytterligare hänsyn

Innehåll