Drivrutinsarkivet är ett skyddat område på datorn som innehåller drivrutinspaket som har godkänts för installation på datorn. Mer information om drivrutinsarkivet finns i Förstå installation av enheter och drivrutiner.

Eventuella enheter som för närvarande använder en drivrutin avinstalleras inte om motsvarande drivrutinspaket tas bort från drivrutinsarkivet. De installerade exemplaren av drivrutinsfilerna ändras inte. Enbart den kopia av drivrutinspaketet som finns i arkivet tas bort. När du har tagit bort paketet från arkivet måste Windows söka efter det på standardplatserna om en ny enhet som använder drivrutinen kopplas in i datorn. Det kan innebära att användaren tillfrågas om medier.

Det här avsnittar visar hur du kan ta bort ett drivrutinspaket från drivrutinsarkivet.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Läs informationen i "Ytterligare åtgärder" i det här avsnittet.

Ta reda på namnet på drivrutinspaketet i drivrutinsarkivet

Innan du kan ta bort drivrutinspaketet, måste du veta vad det har för namn i drivrutinsarkivet. Inf-filens namn ändras till OEM#.inf, där # är ett unikt tal.

Ta reda på namnet på drivrutinspaketet i drivrutinsarkivet
 1. Starta en kommandotolk med administrativa behörigheter. Det gör du genom att klicka på Start, Alla program och Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och sedan välja Kör som administratör.

  OBS

  Kommandotolksverktyget PnPUtil fungerar inte om du inte startar Kommandotolken som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv följande kommando i Kommandotolken:

  pnputil.exe -e

 4. En beskrivning av paketet och dess filnamn finns i posterna som programmet matar ut.

Ta bort ett mellanlagrat drivrutinspaket från drivrutinsarkivet

När du har tagit reda på vad inf-filen som hör till paketet i drivrutinsarkivet heter, kan du ta bort drivrutinspaketet.

Ta bort ett mellanlagrat drivrutinspaket från drivrutinsarkivet
 1. Starta en kommandotolk med administrativa behörigheter. Det gör du genom att klicka på Start, Alla program och Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och sedan välja Kör som administratör.

  OBS

  Kommandotolksverktyget PnPUtil fungerar inte om du inte startar Kommandotolken som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv följande kommando i Kommandotolken:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Ersätt # med numret för inf-filen som du vill ta bort.

  OBS

  Skriv följande kommando i Kommandotolken om du vill se alla parametrar som verktyget PnPUtil förstår: pnputil -?

 4. Om datorn rapporterar att drivrutinspaketet används av en enhet som är installerad nu, måste du antingen avinstallera enheten först, eller använda -f på kommandot pnputil för att framtvinga borttagning av paketet.

Ytterligare hänsyn
 • Medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande är det minsta som krävs för att ändra drivrutiner i drivrutinspaketet, om inget annat anges. En vanlig användare kan delegeras behörighet för att installera eller avinstallera ett drivrutinspaket. Rättigheter delegeras genom att drivrutinens enhetsinstallationsklass anges i principen Tillåt att icke-administratörer installerar drivrutiner för dessa enhetsklasser. Mer information finns i Konfigurera en datorprincip så att användare som inte är administratörer får installera specifika enheter.


Innehåll