I det här avsnittet beskrivs en metod som du kan använda om du vill starta eller stoppa drivrutinerna för enheter som inte uppfyller plug and play-specifikationen. Se Aktivera eller inaktivera en plug and play-enhet för motsvarande information om plug and play-enheter.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Starta eller stoppa en drivrutin för en enhet som inte är av plug and play-typ
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Välj Visa dolda enheterVisa-menyn.

  3. Dubbelklicka på Drivrutiner som inte är av Plug and Play-typ i listan med enheter, högerklicka på en enhet och välj sedan Egenskaper.

  4. Klicka på Starta eller Stoppa på fliken Drivrutin och därefter på OK.

    OBS

    Om knappen Starta på fliken Drivrutin inte går att välja, har drivrutinen redan lästs in.


Innehåll