Om inget annat anges får enbart medlemmar av gruppen Administratörer installera enheter. Det beror på att enbart en administratör kan spara ett drivrutinspaket i drivrutinsarkivet, vilket är ett nödvändigt steg under installationen. I Windows Vista® och Windows Server® 2008 kan du konfigurera en datorprincip som innebär att begränsade användare av datorn ges möjlighet att installera enheter inom särskilda enhetsinstallationsklasser.

Den här artikeln visar hur du tar reda på en maskinvaruenhets enhetsinstallationsklass och sedan lägger till klassen till principen, så att begränsade användare kan installera drivrutiner för enheten utan att ha förhöjd behörighet.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Ta reda på en särskild maskinvaruenhets enhetsinstallationsklass

Innan du kan ge någon behörighet att installera en särskild enhet, måste du ta reda på vilken enhetsinstallationsklass som används för att identifiera enheten i Windows. Det kan du göra genom att titta i inf-filen som ingår i drivrutinspaketet eller genom att granska den installerade enhetens egenskaper.

Ta reda på enhetsinstallationsklassen genom att granska inf-filen som hör till ett drivrutinspaket
 1. Öppna inf-filen som hör till drivrutinspaketet i Anteckningar.

 2. Sök rätt på avsnittet som inleds med texten [Version].

 3. Sök rätt på raden i avsnittet som inleds med texten ClassGuid=.

 4. Kopiera värdet till höger om likhetstecknet till urklipp och klistra in det där du vill ha det.

Ta reda på enhetsinstallationsklassen genom att granska den installerade enhetens egenskaper
 1. Installera enheten på en testdator.

 2. Öppna Enhetshanteraren på datorn.

 3. Leta reda på enheten i trädet i Enhetshanteraren.

 4. Dubbelklicka på enheten så att sidan Egenskaper visas.

 5. Klicka på fliken Information.

 6. Välj Klass-GUID för enhet i listan Egenskap.

 7. Högerklicka på GUID-värdet, välj Kopiera och klistra in värdet där du vill ha det.

Konfigurera en princip som tillåter att begränsade användare mellanlagrar enheter för särskilda enhetsinstallationsklasser

Windows stödjer principer som en administratör kan använda om han vill ha kontroll över vilka enheter som begränsade användare kan installera. Om inget annat anges kan enbart administratörer installera enheter. Windows ser till att principen efterlevs då drivrutinen mellanlagras i drivrutinsarkivet. Mer information om mellanlagring finns i Mellanlagra en drivrutin i drivrutinsarkivet.

OBS

Den här metoden lämpar sig för ett litet antal datorer. Använd ett verktyg som Grupprincip om du behöver tillämpa principer på ett stort antal datorer på ett effektivt sätt. Mer information om Grupprincip finns i avsnittet Grupprincip på Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625). (Sidan kan vara på engelska.)

Konfigurera en datorprincip som tillåter att begränsade användare mellanlagrar enheter i särskilda enhetsinstallationsklasser
 1. Ta reda på GUID-numret för enhetens installationsklass genom att följa anvisningarna i någon av de föregående metoderna.

 2. Klicka på Start, gå till rutan Påbörja sökning och skriv in mmc gpedit.msc och tryck på Enter. Då startas redigeraren för lokala grupprincipobjekt.

 3. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 4. Dubbelklicka på samtliga av följande objekt i avsnittet Princip för den lokala datorn i redigeraren för lokala grupprincipobjekt: Datorkonfiguration, Administrativa mallar, System och till sist Installation av drivrutin.

 5. Dubbelklicka på Tillåt att icke-administratörer installerar drivrutiner för dessa enhetsklasser i informationsrutan.

 6. Aktivera principen genom att markera Aktiverad.

 7. Visa den aktuella listan med godkända enhetsinstallationsklasser genom att klicka på Visa.

 8. Klicka på Lägg till i dialogrutan Visa innehåll.

 9. Ange GUID-numret för enhetsinstallationsklassen, inklusive klammerparenteserna {}, i dialogrutan Lägg till objekt och klicka sedan på OK.

 10. Stäng dialogrutan Visa innehåll genom att klicka på OK.

 11. Stäng datorprincipen genom att klicka på OK.

  Principen är nu Aktiverad i kolumnen Status.

Begränsade användare av den här datorn (och alla datorer som principen gäller) kan nu installera enheter i den här enhetsinstallationsklassen utan att behöva ha ytterligare behörigheter.

Viktigt!

Drivrutinspaketet måste fortfarande vara signerat i enlighet med datorprincipen. Om certifikatet för utgivaren av drivrutinen inte finns i certifikatarkivet Betrodda utgivare ombeds användaren att godkänna det inte verifierade certifikatiet under installationen.


Innehåll