Det här avsnittet behandlar metoder som du kan använda om du vill ändra inställningar som gäller särskilda typer av enheter.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Ändra ett nätverkskorts inställningar

Egenskaperna för nätverkskort beror på enheten. Läs tillverkarens handbok om du behöver ta reda på vilka inställningar som du måste ändra.

Ändra ett nätverkskorts inställningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort.

 3. Högerklicka på det aktuella nätverkskortet och välj Egenskaper.

 4. Ändra de aktuella inställningarna på fliken Avancerat.

Ändra inställningarna för en COM- eller LPT-port

Ändra inställningarna för en COM- eller LPT-port
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Portar (COM & LPT).

 3. Högerklicka på den aktuella porten och välj Egenskaper.

 4. Ändra de aktuella inställningarna på fliken Portinställningar.

  OBS

  De flesta maskinvaruenheter som använder portar ställer in porthastigheten automatiskt. Standardvärdena för modemporthastigheten anges i Telefoner och modemKontrollpanelen, i avsnittet Maskinvara och ljud.

Ändra inställningarna för en PS/2-mus

Ändra inställningarna för en PS/2-mus
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Möss och andra pekdon.

 3. Högerklicka på PS/2-kompatibel mus och välj Egenskaper.

 4. Ändra de aktuella inställningarna på fliken Avancerade inställningar.

Ändra inställningarna för en IDE-styrenhet

Vissa av de avancerade inställningarna för IDE-styrenheter är enhetsberoende. Läs tillverkarens handbok om du behöver ta reda på vilka inställningar som du kan ändra.

Du kan inte ändra inställningen för Enhetstyp om systemet redan har hittat en IDE-enhet på IDE-kanalen. Det hindrar dig från att välja Ingen, vilket skulle inaktivera IDE-enheten.

Ändra inställningarna för en IDE-styrenhet
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på IDE ATA-/ATAPI-styrenheter, högerklicka på den aktuella IDE-enheten och välj Egenskaper.

 3. Ändra de aktuella inställningarna på fliken Avancerade inställningar och klicka sedan på OK.

  OBS

  Fliken Avancerade inställningar visas inte för alla IDE-styrenheter.

Ändra en dvd-enhets regionsinställning

Många avkodare kräver DMA (Direct Memory Access) om de ska fungera. Kontrollera inställningarna för IDE (Integrated Device Electronics) ATA/ATAPI-styrenheterna och se till att DMA om tillgängligt har valts i Överföringsläge. Kontrollera även inställningen för Sekundär IDE-kanal, om det är aktuellt.

Ändra en dvd-enhets regionsinställning
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på DVD-/CD-ROM-enheter, högerklicka på den aktuella dvd-enheten och välj Egenskaper.

 3. Ändra de aktuella inställningarna på fliken DVD-region.

  OBS

  Fliken DVD-region visas inte för alla dvd-enheter.

Välj ett geografiskt område i listan med regioner om du vill konfigurera dvd-enheten så att den spelar upp skivor från andra regioner. Normalt väljer du den region där du bor. Vanligtvis behöver du aldrig ändra inställningen.

Regionsinställningen går bara att ändra ett begränsat antal gånger. Om Återstående ändringar har värdet 1 och du väljer en ny region, visas ett varningsmeddelande om att du hädanefter bara kommer att kunna spela upp dvd-skivor från den regionen. Tänk på att du kanske inte kan ändra regionsinställningen för vissa dvd-enheter och avkodare

Ändra ett ISDN-korts inställningar

Ändra ett ISDN-korts inställningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort, högerklicka på det aktuella ISDN-kortet (Integrated Services Digital Network) och välj Egenskaper.

 3. Markera en växeltyp eller ett D-kanalsprotokoll i listan Växeltyp eller D-kanalsprotokoll på fliken ISDN och klicka sedan på Konfigurera.

  Gör dina ändringar.

Information om hur du ställer in ISDN-kortet finns i dokumentationen från teleleverantören eller tillverkaren av maskinvaran.

Ändra en multimediaenhets inställningar

Multimediaenheter kan vara enheter för direktuppspelade ljud eller bild, ljud- eller video-CODEC eller MIDI-enheter.

Ändra en multimediaenhets inställningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.

 3. Högerklicka på den aktuella enheten och välj Egenskaper.

 4. Ändra konfigurationerna som du vill.

  OBS

  Knappen Egenskaper är bara aktiverad om det finns andra drivrutiner än WDM-drivrutiner (Windows Driver Model) på datorn. Om knappen Egenskaper inte är aktiverad, kan du konfigurera enheten på fliken Resurser.

Ytterligare referenser

Konfigurera enhetsegenskaper


Innehåll