I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill ändra vilka resurser en enhet använder.

Varning

Om du ger resursinställningarna felaktiga värden kanske maskinvaran inte går att använda. Datorn kan fungera dåligt eller inte alls. Resursinställningarna bör bara ändras av användare som har goda kunskaper om maskinvaran i datorer och dess konfigurationsinställningar.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Ändra en enhets resursinställningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på den typ av enhet som du vill ändra på.

 3. Dubbelklicka på den enhet som du vill ändra på. Om enheten har resursinställningar som går att redigera, visas fliken Resurser i dialogrutan.

 4. Klicka på fliken Resurser och avmarkera sedan kryssrutan Använd automatiska inställningar. Kryssrutan kan saknas om du inte kan tilldela en särskild resurs till enheten.

 5. Klicka på den maskinvarukonfiguration som du vill ändra i Inställning baserad på.

 6. Klicka på den resurstyp som du vill ändra i Resursinställningar under Resurstyp. Du har följande valmöjligheter:

  • Direkt minnesåtkomst (DMA)

  • Avbrottsbegäran (IRQ)

  • Port för indata/utdata (I/O)

  • Minnesadress

 7. Klicka på Ändra inställning och ge sedan resurstypen ett nytt värde.

 8. Upprepa steg 2 till 7 efter behov.

Ytterligare hänsyn
Viktigt!

Kontrollera att de nya inställningarna inte leder till konflikt med några andra enheter. Om inställningarna för några enheter krockar, visas det på fliken Resurser under Enheter i konflikt.

 • Använd automatiska inställningar är inte aktiverat för enheter som saknar andra inställningar som du kan konfigurera. Inställningen är dessutom inte aktiverad för enheter som kontrolleras av plug and play-resurser och som inte bör ändras av användaren.

 • Du bör bara behöva tilldela resurser manuellt för vissa äldra ISA- (Industry Standard Architecture) och BIOS-enheter (basic input/output system) av plug and play-typ. Normalt behöver du inte ändra resursinställningarna, eftersom resurser tilldelas automatiskt av systemet när maskinvaran installeras.

Ytterligare referenser

Konfigurera enhetsegenskaper


Innehåll