Tässä ohjeaiheessa neuvotaan, miten voit muuttaa laitteen käyttämiä resursseja.

Huomioitavaa

Virheelliset resurssiasetukset voivat poistaa laitteen käytöstä, saada sen toimimaan virheellisesti tai estää sen käytön kokonaan. Vain sellaisten käyttäjien, joilla on asiantuntemusta tietokonelaitteista ja laitteistokokoonpanon asetuksista, tulisi muuttaa resurssiasetuksia.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen.

Laitteen resurssiasetusten muuttaminen
 1. Laitehallinnan avaaminen.

 2. Kaksoisnapsauta haluamasi laitteen tyyppiä.

 3. Kaksoisnapsauta muutettavaa laitetta. Jos laitteella on sellaisia resurssiasetuksia, joita voi muuttaa, valintaikkunassa on Resurssit-välilehti.

 4. Valitse Resurssit-välilehti ja poista Käytä automaattisia asetuksia -valintaruudun valinta. Valintaruutu ei ehkä ole käytettävissä, jos et voi määrittää laitteelle tiettyä resurssia.

 5. Valitse Asetukset perustuvat -kohdassa laitteistokokoonpano, jota haluat muuttaa.

 6. Valitse Resurssiasetukset-osan Resurssityyppi-kohdasta muutettava resurssityyppi. Mahdolliset vaihtoehdot:

  • DMA (Direct Memory Access)

  • Keskeytyspyyntö (IRQ)

  • I/O (Input/Output) -portti

  • Muistiosoite

 7. Valitse Muuta asetusta ja kirjoita resurssityypille uusi arvo.

 8. Toista vaiheet 2 - 7 tarvittaessa.

Muita huomioon otettavia seikkoja
Tärkeää

Varmista, etteivät uudet asetukset ole ristiriidassa minkään muun laitteen kanssa. Jos laiteristiriitoja on, ne näkyvät Resurssit-välilehden kohdassa Laitteistoristiriidat.

 • Käytä automaattisia asetuksia -valintaruutu ei ole käytössä laitteilla, joilla ei ole muita muokattavia asetuksia. Se ei myöskään ole käytössä laitteilla, jotka ovat Plug and Play -resurssien hallinnassa ja joiden asetuksia käyttäjän ei pidä muuttaa.

 • Resurssien määrittäminen manuaalisesti on yleensä tarpeen vain joillekin vanhoille ISA (Industry Standard Architecture) -laitteille sekä Plug and Play -tyyppisille BIOS-laitteille. Resurssiasetusten muuttaminen ei yleensä ole tarpeen, sillä järjestelmä määrittää resurssit automaattisesti, kun laitteisto asennetaan.


Sisällys