Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete měnit prostředky používané zařízením.

Upozornění

Nesprávné nastavení prostředků může zakázat váš hardware a způsobit, že počítač nebude fungovat správně nebo bude nefunkční. Nastavení prostředků by měli měnit pouze uživatelé s expertními znalostmi počítačového hardwaru a nastavení konfigurace hardwaru.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Chcete-li změnit nastavení prostředků pro zařízení
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na požadovaný typ zařízení, které chcete změnit.

 3. Dvakrát klikněte na požadované zařízení, které chcete změnit. Pokud má zařízení nastavení prostředků, která lze změnit, zobrazí se v dialogovém okně karta Prostředky.

 4. Klikněte na kartu Prostředky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Použít automatické nastavení. Jestliže nelze zařízení přiřadit určitý prostředek, může být toto políčko nedostupné.

 5. V rozbalovacím seznamu Základ nastavení vyberte kliknutím požadovanou konfiguraci hardwaru.

 6. V tabulce Nastavení prostředků klikněte ve sloupci Typ prostředku na typ prostředku, který chcete změnit. Máte následující možnosti:

  • Přímý přístup do paměti (DMA)

  • Požadavek přerušení (IRQ)

  • Vstupně/výstupní port

  • Adresa paměti

 7. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení a zadejte novou hodnotu pro typ prostředku.

 8. Podle potřeby opakujte kroky 2 až 7.

Další požadavky
Důležité informace

Ujistěte se, že nová nastavení nejsou v konfliktu s jinými zařízeními. Případné konflikty zařízení se zobrazí na kartě Prostředky v Seznamu konfliktních zařízení.

 • Políčko Použít automatické nastavení není povolené u zařízení, která nemají další konfigurovatelná nastavení. Není povolené také u zařízení, které jsou řízeny prostředky Plug and Play a uživatel by je neměl měnit.

 • Ručně by mělo být potřeba přidělovat prostředky pouze u některých starších zařízení ISA (Industry Standard Architecture) a zařízení BIOS (basic input/output system) typu Plug and Play. Obvykle není nutné měnit nastavení prostředků, protože prostředky jsou automaticky přidělovány systémem během instalace hardwaru.


Obsah