Pomocí nástroje Správce zařízení můžete instalovat a aktualizovat ovladače hardwarových zařízení, měnit hardwarová nastavení těchto zařízení a odstraňovat problémy.

Ovladač zařízení je software umožňující systému Windows komunikovat s určitým hardwarovým zařízením. Systém Windows může používat nový hardware až po nainstalování ovladače zařízení.


Obsah