Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση Συσκευών για να εγκαθιστάτε και να ανανεώνετε τα προγράμματα οδήγησης για τις συσκευές υλικού, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις υλικού για τις συσκευές αυτές και να επιλύετε προβλήματα.

Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευών είναι λογισμικό που επιτρέπει στα Windows να επικοινωνούν με μια συγκεκριμένη συσκευή υλικού. Προκειμένου τα Windows να χρησιμοποιήσουν νέο υλικό, πρέπει να εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευών.


Πίνακας περιεχομένων