Menedżera urządzeń można używać do instalowania i aktualizowania sterowników urządzeń sprzętowych, zmieniania ustawień sprzętowych tych urządzeń oraz do rozwiązywania problemów.

Sterownik urządzenia to oprogramowanie umożliwiające systemowi Windows komunikowanie się z konkretnym urządzeniem sprzętowym. Zanim będzie możliwe użycie nowego sprzętu w systemie Windows, konieczne jest zainstalowanie sterownika urządzenia.


Spis treści