W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby przywrócić wcześniejszą wersję sterownika urządzenia.

Nowsza wersja sterownika urządzenia często oferuje dodatkowe funkcje i usuwa problemy wykryte we wcześniejszych wersjach. Przywrócenie sterownika może spowodować utratę nowych funkcji i pojawienie się problemów wyeliminowanych w nowej wersji.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Aby przywrócić poprzednią wersji sterownika
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, dla którego chcesz przywrócić wcześniejszą wersję sterownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij kartę Sterowniki.

  4. Kliknij przycisk Przywróć sterownik.

  5. W oknie dialogowym Przywracanie pakietu sterowników kliknij przycisk Tak.

Uwagi dodatkowe
  • Domyślnie, minimalnym wymaganiem do modyfikowania sterowników urządzeń na komputerze jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej. Użytkownik standardowy może modyfikować pakiet sterownika tylko wtedy, gdy klasa konfiguracji urządzeń dla sterownika znajduje się w zasadzie komputera Zezwalaj, aby użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla tych klas urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie zasady komputera umożliwiającej użytkownikom z ograniczeniami instalowanie konkretnych urządzeń.

  • Przycisk Przywróć sterownik jest dostępny tylko wtedy, gdy była zainstalowana wcześniejsza wersja sterownika. Jeśli na komputerze zainstalowano tylko bieżący sterownik, przycisk Przywróć sterownik jest nieaktywny.


Spis treści