נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי לחזור לגירסה קודמת של מנהל התקן.

גירסה חדשה יותר של מנהל התקן לעיתים קרובות מוסיפה פונקציונליות ומתקנת בעיות שהתגלו בגירסאות קודמות. החזרת מנהל התקן לגירסה קודמת עלולה לגרום לאבדן הפונקציונליות החדשה ויכולה להחזיר את הבעיות שטופלו על-ידי הגירסה החדשה יותר.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי לחזור לגירסה קודמת של מנהל התקן
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן עבורו ברצונך לחזור לגירסה קודמת של מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  3. לחץ על הכרטיסיה מנהלי התקנים.

  4. לחץ על חזור לקודם.

  5. בתיבת הדו-שיח חזרה לחבילה קודמת של מנהלי התקנים, לחץ על כן.

שיקולים נוספים
  • כברירת מחדל, חברות בקבוצה Administrators או בקבוצה שוות ערך, היא החברות המינימלית הנדרשת כדי לבצע שינויים במנהלי התקנים במחשב. משתמש רגיל יכול לשנות חבילת מנהל התקן רק אם מחלקת ההתקנה של ההתקן היא במדיניות המחשב אפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין מנהלי התקנים עבור מחלקות התקנים אלה. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעה של תצורת מדיניות המחשב כדי לאפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין התקנים מסוימים.

  • לחצן חזור לקודם זמין רק אם הותקנה גירסה קודמת של מנהל ההתקן. אם מנהל ההתקן הנוכחי של ההתקן הוא היחיד שהותקן אי-פעם במחשב זה, לחצן חזור לקודם אינו זמין.


תוכן העניינים