נושא זה מספק הליך בו תוכל להשתמש כדי לקבוע כיצד יאותחל מנהל התקן של התקן שאינו תואם הכנס-הפעל בעת הפעלת המחשב.

שים לב

שינוי לא נכון של סוג האתחול של התקן אתחול או של התקן מערכת עלול לגרום למערכת להיות לא יציבה או להפסיק לבצע אתחול או לגרום להתקן להפסיק לגמרי את פעולתו. ודא כי אתה מבין את ההוראות במלואן לפני שינוי הגדרה זו.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

כדי לשנות את סוג האתחול עבור מנהל התקן של התקן שאינו תואם הכנס-הפעל
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ על תפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים מוסתרים.

  3. לחץ פעמיים על מנהלי התקנים שאינם תואמי הכנס-הפעל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן כלשהו ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. בכרטיסיה מנהל התקן, תחת אתחול, בחר סוג ולאחר מכן לחץ על אישור.

ברירת המחדל של סוג אתחול תהיה הסוג הנדרש על-ידי מנהל ההתקן בעת ההתקנה הראשונה שלו. באפשרותך להשתמש באפשרויות המוצגות בטבלה הבאה כדי לשנות את ברירת המחדל. היה זהיר בשינוי סוג האתחול; ודא שאתה מבין את ההוראות במלואן לפני שתשנה הגדרה זו.

סוג אתחול תיאור

אוטומטי

מופעל בכל פעם שהמערכת מופעלת, לאחר הפעלת התקני האתחול והתקני המערכת. לחץ על אפשרות זו עבור התקנים שאינם חיוניים להפעלה בסיסית של המערכת.

אתחול

מופעל בכל פעם שהמערכת מופעלת, לפני הפעלה של כל התקן אחר. לחץ על אפשרות זו עבור התקנים שהם חיוניים להפעלה של המערכת.

דרישה

מופעל בעת זיהוי של התקן או כאשר יש צורך עבור אירוע ספציפי. לחץ על אפשרות זו עבור התקנים שאינם חיוניים להפעלה בסיסית של המערכת או שאינם דרושים עבור זיהוי התקן.

מערכת

מופעל בכל פעם שהמערכת מופעלת, לאחר הפעלה של התקני האתחול. לחץ על אפשרות זו עבור התקנים שהם חיוניים להפעלה של המערכת.


תוכן העניינים