נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי לקבוע את התצורה של התקנים מסוימים בעת שדרוג המחשב ממערכת בעלת מעבד יחיד למערכת בעלת מעבדים מרובים.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

שים לב

שדרוג ממחשב בעל מעבד יחיד למחשב בעל מעבדים מרובים עלול להפוך את החומרה שלך ללא זמינה ולגרום למחשב לפעול בצורה לקויה או להיות בלתי שמיש. שדרוג צריך להתבצע אך ורק על-ידי משתמשים בעלי בקיאות ומומחיות בחומרה ובהגדרות תצורה של חומרת מחשב.

כדי לשדרג ממחשב בעל מעבד יחיד למחשב בעל מעבדים מרובים
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ פעמיים על מחשב.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דגם המחשב ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. בכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על עדכן מנהל התקן. פעולה זו מפעילה את אשף עדכון החומרה.

  5. בחר אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן.

  6. בחר אפשר לי לבחור מתוך רשימה של מנהלי התקנים במחשב שלי.

  7. בדף עדכון תוכנת מנהל התקן, לחץ על סוג המחשב המתאים מתוך הרשימה דגם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  8. לאחר השלמת ההתקנה של מנהל ההתקן, לחץ על סגור כדי לסגור את האשף.

  9. אם Windows מבקש ממך להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על הפעל מחדש.


תוכן העניינים