נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להציג פרטים אודות מנהלי ההתקן הפועלים במחשב שלך.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה. עם זאת, רק חברים בקבוצה Administrators יכולים לבצע שינויים בהתקנים או במנהלי ההתקנים שלהם.

כדי להציג מידע אודות מנהל התקן
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. חפש ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הספציפי הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  3. בכרטיסיה מנהל התקן, מוצג מידע אודות מנהל ההתקן המותקן כעת.

  4. לחץ על לחצן פרטים.

    העמוד פרטי קובץ מנהל התקן מופיע עם רשימה של הקבצים הבודדים המרכיבים את מנהל ההתקן.


תוכן העניינים