Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη. Ωστόσο, μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε συσκευές ή τα σχετικά προγράμματα οδήγησης.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  3. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστάθηκε.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.

    Η σελίδα Λεπτομέρειες αρχείου προγράμματος οδήγησης εμφανίζεται με λίστα των μεμονωμένων αρχείων που απαρτίζουν το πρόγραμμα οδήγησης.


Πίνακας περιεχομένων