Η εκκίνηση της Διαχείρισης Συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί με αρκετούς τρόπους. Το θέμα αυτό παρέχει δύο διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκκίνηση της Διαχείρισης Συσκευών στα Windows Vista® και Windows Server® 2008, τόσο από το περιβάλλον των Windows όσο και από μια γραμμή εντολών.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη. Ωστόσο, μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στις συσκευές.

Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών

Μπορείτε να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών με έναν από τους εξής τρόπους:

Χρήση του περιβάλλοντος των Windows

Η ακόλουθη διαδικασία σάς επιτρέπει να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη των Windows.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υλικό και Ήχος.

 3. Κάντε κλικ στη Διαχείριση Συσκευών. Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως ενσωματωμένος λογαριασμός Administrator, η Διαχείριση Συσκευών ανοίγει.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης-μέλος της ομάδας Administrators, τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να ανοίξει η Διαχείριση Συσκευών.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως τυπικός χρήστης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σάς ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις συσκευές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση.

Με χρήση μιας γραμμής εντολών

Η ακόλουθη διαδικασία σάς επιτρέπει να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών από οποιαδήποτε γραμμή εντολών.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών
 • Σε μια γραμμή εντολών, στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή στο πλαίσιο Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την εξής εντολή:

  mmc devmgmt.msc

  Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως ενσωματωμένος λογαριασμός Administrator, η Διαχείριση Συσκευών ανοίγει.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης-μέλος της ομάδας Administrators, τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να ανοίξει η Διαχείριση Συσκευών.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως τυπικός χρήστης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σάς ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις συσκευές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση.

Χρήση της Διαχείρισης Υπολογιστή

Οι ακόλουθες διαδικασίες σάς επιτρέπουν να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή, η οποία περιλαμβάνει τη Διαχείριση Συσκευών στα στοιχεία της.

Σημείωση

Η λειτουργία αυτή εκτελείται μόνο σε Windows Vista. Στο Windows Server 2008, τα βήματα αυτά εκκινούν το πρόγραμμα Διαχείρισης διακομιστή. Για να εκκινήσετε τη Διαχείριση διακομιστή σε Windows Server 2008, ακολουθήστε τα βήματα της επόμενης διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και στη συνέχεια κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και ύστερα στην επιλογή Διαχείριση.

  Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως ενσωματωμένος λογαριασμός Administrator, η Διαχείριση Υπολογιστή ανοίγει.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης-μέλος της ομάδας Administrators, τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να ανοίξει η Διαχείριση Υπολογιστή.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως τυπικός χρήστης, η Διαχείριση Υπολογιστή ανοίγει.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών στο παράθυρο πλοήγησης.

  Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν είστε διαχειριστής, η Διαχείριση Συσκευών εμφανίζεται στο παράθυρο λεπτομερειών.

  • Εάν είστε τυπικός χρήστης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σάς ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις συσκευές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο λεπτομερειών.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών
 1. Σε μια γραμμή εντολών, στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή στο πλαίσιο Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την εντολή:

  mmc compmgmt.msc

  Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως ενσωματωμένος λογαριασμός Administrator, η Διαχείριση Υπολογιστή ανοίγει.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης-μέλος της ομάδας Administrators, τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να ανοίξει η Διαχείριση Υπολογιστή.

  • Εάν έχετε συνδεθεί ως τυπικός χρήστης, η Διαχείριση Υπολογιστή ανοίγει.

 2. Κάντε κλικ στη Διαχείριση Συσκευών στο παράθυρο πλοήγησης.

  Ισχύει ένα από τα εξής:

  • Εάν είστε διαχειριστής, η Διαχείριση Συσκευών εμφανίζεται στο παράθυρο λεπτομερειών.

  • Εάν είστε τυπικός χρήστης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σάς ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις συσκευές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο λεπτομερειών.

Από απομακρυσμένο υπολογιστή

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών σε απομακρυσμένο υπολογιστή
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις διαδικασίες της προηγούμενης ενότητας.

 2. Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Στο πλαίσιο κειμένου Άλλος υπολογιστής, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και στη συνέχεια κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να βρείτε τον υπολογιστή που θέλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί OK αφού επιλέξετε τον σωστό υπολογιστή.

  Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, το όνομα του υπολογιστή εμφανίζεται σε παρένθεση δίπλα στην ετικέτα Διαχείριση Υπολογιστή επάνω αριστερά.

  Σημείωση

  Η πρόσβαση σε Διαχείριση Συσκευών σε απομακρυσμένο υπολογιστή κατ' αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή ως "μόνο για ανάγνωση". Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε συσκευές ή τις ρυθμίσεις τους.


Πίνακας περιεχομένων