Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση ή αλλαγή του προγράμματος οδήγησης που χρησιμοποιείται για μια συσκευή.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Για να ενημερώσετε ή να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για μια συσκευή
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής που θέλετε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό λογισμικού ενημέρωσης προγράμματος οδήγησης.

Επιπλέον ζητήματα

Πίνακας περιεχομένων