Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εκκίνηση ή διακοπή του προγράμματος οδήγησης για μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν ισχύουν για συσκευές που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Για συσκευές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση ή διακοπή ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Ενεργοποίηση συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

    Η επιλογή Ενεργοποίηση εμφανίζεται μόνο αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε μια συσκευή από τη σελίδα Ιδιότητες της συσκευής. Στο κάτω μέρος της καρτέλας Γενικά, αν υπάρχει η επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων κάντε κλικ στην επιλογή αυτή. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

Εάν σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή, η συσκευή παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε μια συσκευή, η φυσική συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, αλλά το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής είναι απενεργοποιημένο. Τα προγράμματα οδήγησης είναι ξανά διαθέσιμα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση συσκευών είναι χρήσιμη αν θέλετε περισσότερες από μία ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού για τον υπολογιστή σας ή αν έχετε φορητό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε σε σταθμό αγκύρωσης.

Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, η συσκευή δεν απενεργοποιείται και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Αφού απενεργοποιήσετε μια συσκευή και επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας (αν απαιτείται), οι πόροι που εκχωρούνται στη συσκευή είναι ελεύθεροι και μπορούν να εκχωρηθούν σε άλλη συσκευή.

Κάποιες συσκευές δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, όπως οι συσκευές για μονάδες δίσκων και επεξεργαστές.

Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε δεξιό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

    Σημαντικό

    Εάν απενεργοποιήσετε μια συσκευή που απαιτείται για την εκκίνηση του συστήματος, όπως η μονάδα σκληρού δίσκου, τότε το σύστημα μπορεί να μην πραγματοποιήσει επιτυχή εκκίνηση.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε μια συσκευή από τη σελίδα Ιδιότητες της συσκευής. Στο κάτω μέρος της καρτέλας Γενικά, αν υπάρχει η επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή αυτή. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.


Πίνακας περιεχομένων