Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého lze spustit nebo zastavit ovladač zařízení pro zařízení typu Plug nad Play. Tyto postupy se nevztahují na zařízení, která nesplňují specifikaci Plug and Play. Informace o zařízení, která nepodporují technologii Plug and Play, naleznete v části Spuštění nebo zastavení ovladače zařízení nepodporujícího technologii Plug and Play.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Povolení zařízení

Chcete-li povolit zařízení typu Plug and Play
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na požadované zařízení a klikněte na příkaz Povolit.

    Příkaz Povolit bude v nabídce, pouze pokud je zařízení zakázáno.

Zařízení lze povolit také na stránce Vlastnosti tohoto zařízení. Pokud se ve spodní části karty Obecné nachází tlačítko Změnit nastavení, klikněte na něj. Potom klikněte na kartě Ovladač na tlačítko Povolit.

Pokud obdržíte výzvu k restartování počítače, nebude zařízení povoleno, dokud nerestartujete počítač.

Zakázání zařízení

Když zakážete zařízení, zůstane sice zařízení fyzicky připojeno k počítači, ale ovladač zařízení je zakázán. Jakmile zařízení opět povolíte, jsou ovladače k dispozici. To může být užitečné, pokud chcete mít pro svůj počítač více než jednu konfiguraci hardwaru, nebo když vlastníte přenosný počítač, který používáte v dokovací stanici.

Pokud obdržíte výzvu k restartování počítače, zařízení nebude zakázáno a bude nadále funkční, dokud nerestartujete počítač.

Po zakázání zařízení a restartování počítače (v případě potřeby) jsou prostředky, přidělené tomuto zařízení, uvolněny a lze je přidělit jinému zařízení.

Některá zařízení, například zařízení pro diskové jednotky a procesory, nelze zakázat.

Chcete-li zakázat zařízení typu Plug and Play
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Zakázat.

    Důležité informace

    Pokud zakážete zařízení, které je potřeba ke spuštění systému, například pevný disk, systém nemusí úspěšně naběhnout.

Zařízení lze zakázat také na stránce Vlastnosti tohoto zařízení. Pokud se ve spodní části karty Obecné nachází tlačítko Změnit nastavení, klikněte na něj. Potom klikněte na kartě Ovladač na tlačítko Zakázat.


Obsah