Během instalace zařízení typu Plug and Play systém Windows zařízení automaticky nakonfiguruje tak, aby správně pracovalo spolu s ostatními zařízeními nainstalovanými v počítači. V rámci procesu konfigurace přiřadí systém Windows instalovanému zařízení jedinečnou sadu systémových prostředků. Tyto prostředky mohou zahrnovat jednu nebo více následujících možností:

  • Čísla linek požadavku přerušení (IRQ)

  • Kanály pro přímý přístup do paměti (DMA)

  • Adresy vstupně-výstupního portu

  • Rozsahy adres paměti

Definice těchto termínů naleznete v Glosář správy zařízení.

Každý prostředek přidělený vašemu zařízení musí být jedinečný, jinak zařízení nemůže fungovat správně. U zařízení typu Plug and Play systém Windows správně konfiguruje tyto prostředky automaticky. Pomocí nástroje Správce zařízení však můžete zařízení konfigurovat ručně.

Obvykle je lepší nastavení prostředku ručně neměnit, protože když tak učiníte, tato nastavení se stanou pevnými a systém Windows pak má menší flexibilitu při přidělování prostředků jiným zařízením. Pokud bude přiliš mnoho prostředků pevně přiřazených, systém Windows možná nebude schopný nainstalovat nová zařízení typu Plug and Play.

Někdy vyžadují dvě zařízení stejný prostředek, což vyústí v konflikt zařízení. V tom případě můžete ručně změnit nastavení prostředků a zajistit tak jedinečnost každého nastavení. Některé prostředky, například přerušení na zařízeních PCI, však mohou být v závislosti na ovladačích a počítači sdíleny.

V závislosti na typu instalovaného zařízení bude možná zapotřebí tato nastavení nakonfigurovat ručně. Během instalace zařízení nepodporujícího technologii Plug and Play systém Windows nemůže automaticky konfigurovat nastavení zdrojů tohoto zařízení. Pokyny naleznete v příručce, kterou jste dostali k zařízení.

Upozornění

Nesprávné nastavení prostředků může zakázat váš hardware a způsobit, že počítač nebude fungovat správně nebo bude nefunkční. Nastavení prostředků měňte, pouze pokud jste si jisti, že nové nastavení nebude v konfliktu s dalším hardwarem, nebo pokud výrobce hardware poskytl specifické nastavení prostředků pro dané zařízení.


Obsah