Systém Windows podporuje specifikace Plug and Play, které určují způsob, jakým počítač může rozpoznat a konfigurovat nově přidaný hardware a automaticky instalovat ovladač zařízení. Před nástupem technologie Plug and Play museli uživatelé zařízení před připojením k počítači ručně nakonfigurovat.

Hardware typu Plug and Play v kombinaci s operačním systémem kompatibilním s touto technologií, jako jsou například systémy Windows Vista® a Windows Server® 2008, dovoluje uživateli připojit hardware s tím, že systém Windows vyhledá odpovídající balíček ovladače zařízení a automaticky jej nakonfiguruje tak, aby pracovalo bez konfliktu s dalšími zařízeními.

Ovladač zařízení funguje jako by byl součástí operačního systému s neomezeným přístupem k celému počítači, proto je důležité povolit pouze známé a autorizované ovladače zařízení. Pro podporu tohoto bezpečnostního požadavku rozdělují systémy Windows Vista a Windows Server 2008 instalační proces do dvou kroků:

Instalace zařízení v systému Windows

Instalace zařízení a ovladače zařízení v systémech Windows Vista a Windows Server 2008 probíhá podle následujícího diagramu. Zkratka "PnP" v diagramu označuje službu Plug and Play běžící v systému Windows. Pokud jedna z popsaných kontrol zabezpečení neproběhne úspěšně, nebo nelze nalézt vhodný balíček ovladače zařízení, proces se ukončí.

Vývojový diagram – instalace ovladače zařízení systému Windows
  1. Když uživatel vloží zařízení, systém Windows rozpozná nový hardware a vyšle signál službě Plug and Play pro zprovoznění zařízení.

  2. Služba Plug and Play identifikuje zařízení.

  3. Služba Plug and Play vyhledá v úložišti ovladačů balíček ovladače odpovídající zařízení. Pokud není odpovídající balíček nalezen, přejděte ke kroku 4. Pokud je odpovídající balíček nalezen, přejděte ke kroku 8.

  4. Systém Windows zkusí vyhledat odpovídající balíček ovladače v následujících umístěních a vyhledávání ukončí, jakmile odpovídající balíček nalezne:

  5. Systém Windows zkontroluje, zda má uživatel oprávnění umístit balíček ovladače do úložiště ovladačů. Uživatel musí mít pověření pro správu, případně zásady počítače musí umožňovat běžným uživatelům instalovat zařízení s tímto identifikátorem. Více informací o této zásadě naleznete v části Konfigurace zásad počítače umožňující uživatelům bez oprávnění správce instalovat určitá zařízení.

  6. Systém Windows zkontroluje, zda má balíček ovladače platný digitální podpis. Pokud je balíček ovladače podepsán certifikátem, který je platný, ale nenachází se v úložišti Důvěryhodní uživatelé, vyzve systém Windows uživatele k potvrzení.

  7. Systém Windows umístí kopii balíčku ovladače do úložiště ovladačů.

  8. Služba PnP zkopíruje soubory ovladače z úložiště ovladačů do jejich provozního umístění, obvykle %systemroot%\windows32\drivers.

  9. Služba PnP nakonfiguruje registr, aby systému Windows předal instrukce k používání nově nainstalovaných ovladačů.

  10. Služba PnP spustí nově nainstalované ovladače. Tímto krokem se ovladače znovu načítají při každém restartování počítače.

V systémech Windows Vista a Windows Server 2008 je proces popsaný kroky 3 až 7 označený jako příprava. Během přípravy systém Windows provede kontrolu zabezpečení a potom umístí balíček ovladače do zabezpečeného umístění, kde k němu má přístup služba Plug and Play. V systémech Windows Vista a Windows Server 2008 může správce přípravu provést jako samostatný krok. Více informací naleznete v části Příprava ovladače zařízení v úložišti ovladačů.

Jste-li správcem více počítačů, znamená příprava balíčků ovladače zařízení pro vaše uživatele značnou výhodu. Systém Windows provede během přípravy všechny požadované kontroly zabezpečení, včetně ověření správcovských práv a ověření digitálních podpisů. Po úspěšné přípravě balíčku ovladače může libovolný uživatel přihlášený na daném počítači instalovat ovladače v úložišti ovladačů jednoduše tak, že připojí příslušné zařízení. Nezobrazí se žádné výzvy a nejsou vyžadována žádná speciální povolení. Uživatel jednoduše připojí zařízení a to funguje bez zásahu správce nebo odborné pomoci.


Obsah