Windows, bilgisayarın yeni eklenmiş bir donanımı algılamasını ve yapılandırmasını tanımlayan ve aygıt sürücüsünü otomatik olarak yükleyen Tak ve Çalıştır belirtimlerini destekler. Tak ve Çalıştır teknolojisinden önce, kullanıcılar aygıtları önce elle yapılandırıp daha sonra bilgisayara takmak zorunda kalıyorlardı.

Windows Vista® ve Windows Server® 2008 gibi Tak ve Çalıştır uyumlu bir sistemle birleştirilen Tak ve Çalıştır donanımlar kullanıcı tarafından takıldığında, Windows uygun bir aygıt sürücüsü paketi arar ve bu sürücünün diğer aygıtlarla çakışmadan çalışması için sürücüyü otomatik olarak yapılandırır.

Aygıt sürücüsü yazılımı, işletim sisteminin tüm bilgisayarda sınırsız erişime sahip olan bir parçasıymış gibi çalıştığı için, yalnızca bilinen ve yetkilendirilmiş aygıt sürücülerine izin verilmesi önemlidir. Güvenliğe yönelik bu gereksinimi desteklemek için, Windows Vista ve Windows Server 2008 yükleme işlemini iki adıma ayırır:

Windows'ta aygıt yükleme

Windows Vista ile Windows Server 2008'da aygıt ve aygıt sürücüsü yükleme işlemi aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi gerçekleşir. Çizimdeki "PnP" ifadesi, Windows'ta çalışan Tak ve Çalıştır hizmetine yöneliktir. Açıklanan güvenlik denetimlerinden biri başarısız olursa veya uygun bir aygıt sürücüsü paketi bulunamazsa işlem durur.Akış grafiği - Windows aygıt sürücüsü yüklemesi
  1. Kullanıcı bir aygıt taktığında Windows yeni donanımı algılar ve aygıtı çalışır duruma getirmesi için Tak ve Çalıştır hizmetine işaret verir.

  2. Tak ve Çalıştır, aygıtı tanımlar.

  3. Tak ve Çalıştır, sürücü deposunda, aygıtla eşleşen bir sürücü arar. Eşleşen paket bulunmazsa 4. adıma gidin. Eşleşen paket bulunursa 8. adıma atlayın.

  4. Windows, aşağıdaki konumlara bakarak eşleşen bir paket arar ve eşleşen paket bulunur bulunmaz aramayı durdurur:

  5. Windows, kullanıcının, sürücü paketini sürücü deposuna yerleştirme izninin olup olmadığını denetler. Kullanıcı, yönetici kimlik bilgilerine sahip olmalıdır. Aksi takdirde, bilgisayar ilkesi, standart kullanıcıların, bu tanımlayıcıya sahip aygıtları yüklemesine izin verecek şekilde ayarlanır. Bu ilke hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yönetici Olmayanların Belirli Aygıtları Yüklemesini Sağlamak için Bilgisayar İlkesini Yapılandırma.

  6. Windows, sürücü paketinin geçerli bir dijital imzaya sahip olup olmadığını kontrol eder. Sürücü paketi geçerli bir sertifika tarafından imzalanmışsa ancak Güvenilen Yayımcılar deposunda yoksa, Windows, kullanıcıdan onay isteminde bulunur.

  7. Windows, sürücü deposundaki sürücü paketinin bir kopyasını yerleştirir.

  8. PnP, sürücüleri sürücü deposundan kopyalayıp çalışma konumlarına, genellikle %systemroot%\windows32\drivers konumuna yerleştirir.

  9. PnP, Windows'a, yeni yüklenen sürücüleri nasıl kullanacağını göstermek üzere kayıt defterini yapılandırır.

  10. PnP, yeni yüklenen sürücüleri başlatır. Bu adım, sürücülerin yeniden yüklenmesi için bilgisayar her yeniden başlatıldığında tekrarlanır.

Windows Vista ve Windows Server 2008'da, 3. adımdan 7. adıma kadar tanımlanan işlem, hazırlama olarak adlandırılır. Hazırlama işlemi sırasında Windows, güvenlik kontrolleri yapar ve Tak ve Çalıştır hizmeti tarafından erişilebilmesi için sürücü paketini güvenli bir konuma yerleştirir. Windows Vista ve Windows Server 2008'da, hazırlama işlemi, ayrı bir adım olarak bir yönetici tarafından gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Aygıt Deposundaki Bir Aygıt Sürücüsünü Hazırlama.

Birden fazla bilgisayarda yöneticiyseniz, kullanıcılarınız için aygıt sürücüsü paketlerini hazırlamanız büyük bir fayda sağlar. Windows, hazırlama işlemi sırasında, yönetici haklarının ve dijital imzaların doğrulanması gibi gerekli tüm güvenlik kontrollerini yapar. Bir sürücü paketi başarılı bir şekilde hazırlandıktan sonra, o bilgisayarda oturum açan herhangi bir kullanıcı yalnızca uygun aygıtı takarak sürücü deposundaki sürücüleri yükleyebilir. Herhangi bir istem ve özel izin gerekmez. Kullanıcı sadece aygıtı takar ve yönetici veya yardım masası müdahalesi olmadan aygıt çalışır.


İçindekiler