Aygıt Yöneticisi size, bilgisayarınızda yüklü olan donanımın grafik görünümünü sunar. Tüm aygıtlar aygıt sürücüsü olarak adlandırılan bir yazılım sayesinde Windows ile iletişim kurar. Aygıt Yöneticisi'ni, donanım aygıtlarınızın sürücülerini yüklemek ve güncelleştirmek, bu aygıtların donanım ayarlarını değiştirmek ve sorun gidermek için kullanabilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi'ne yönelik kullanımlar

Aygıt Yöneticisi ile:

  • Bilgisayarınızdaki donanımın düzgün çalışıp çalışmadığını belirleyebilirsiniz.

  • Donanım yapılandırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

  • Her aygıt için yüklenen aygıt sürücülerini tanımlayabilir ve her aygıt sürücüsü hakkında bilgi edinebilirsiniz.

  • Aygıtların gelişmiş ayarlarını ve özelliklerini değiştirebilirsiniz. Güncelleştirilmiş aygıt sürücülerini yükleyebilirsiniz.

  • Aygıtları etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir ve kaldırabilirsiniz.

  • Bir sürücünün önceki sürümüne geri dönebilirsiniz.

  • Aygıtları; türlerine, bilgisayarla olan bağlantılarına veya kullandıkları kaynaklara göre görüntüleyebilirsiniz.

  • Görüntülenmesi önemli olmayan ancak gelişmiş sorun giderme için gerekli olabilecek aygıtları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Donanımınızın durumunu denetlemek ve bilgisayarınız üzerindeki aygıt sürücülerini güncelleştirmek için genellikle Aygıt Yöneticisi'ni kullanacaksınız. Bilgisayar donanımı hakkında kapsamlı bilgiye sahip olan ileri seviyedeki kullanıcılar da aygıt çakışmalarını gidermek ve kaynak ayarlarını değiştirmek için Aygıt Yöneticisi'nin tanılama özelliklerini kullanabilirler.

Donanım kurulumu sırasında kaynaklar otomatik olarak dağıtıldığından, kaynak ayarlarını değiştirmek için genellikle Aygıt Yöneticisi'ni kullanmanıza gerek kalmaz.

Aygıt Yöneticisi'ni, yalnızca yerel bir bilgisayar üzerindeki aygıtları yönetmek için kullanabilirsiniz. Uzak bir bilgisayar üzerinde, Aygıt Yöneticisi yalnızca salt okunur modda çalışacaktır. Bu durumda, o bilgisayarın donanım yapılandırmasını görüntüleyebilir ancak değiştiremezsiniz.


İçindekiler