Správce zařízení poskytuje grafické zobrazení hardwaru nainstalovaného ve vašem počítači. Všechna zařízení komunikují se systémem Windows prostřednictvím softwaru, který se nazývá ovladač zařízení. Pomocí nástroje Správce zařízení můžete instalovat a aktualizovat ovladače pro svá hardwarová zařízení, upravovat hardwarová nastavení těchto zařízení a odstraňovat problémy.

Použití nástroje Správce zařízení

Pomocí Správce zařízení můžete:

  • Zjistit, zda hardware ve vašem počítači pracuje správně.

  • Změnit nastavení konfigurace hardwaru.

  • Rozpoznat ovladače zařízení načítané pro jednotlivá zařízení a získat informace o konkrétních ovladačích.

  • Měnit pokročilá nastavení a vlastnosti zařízení. Instalovat aktualizované ovladače zařízení.

  • Povolovat, zakazovat a odinstalovávat zařízení.

  • Vrátit se k předchozí verzi ovladače.

  • Zobrazovat zařízení podle typu, připojení k počítači nebo používaných prostředků.

  • Zobrazit nebo skrýt skrytá zařízení, která nemusejí být nutně zobrazena, ale mohou být nezbytná pro pokročilé řešení potíží.

Obvykle budete nástroj Správce zařízení používat ke kontrole stavu hardwaru a aktualizaci ovladačů zařízení ve vašem počítači. Pokročilí uživatelé s rozsáhlými znalostmi počítačového hardwaru mohou také pomocí diagnostických funkcí Správce zařízení řešit konflikty zařízení a měnit nastavení prostředků.

Obvykle však není nutné pomocí Správce zařízení měnit nastavení prostředků, protože prostředky jsou automaticky přidělovány systémem v průběhu instalace hardwaru.

Pomocí Správce zařízení lze spravovat zařízení pouze v místním počítači. Ve vzdáleném počítači pracuje Správce zařízení v režimu jen pro čtení, a je tedy možné konfiguraci hardwaru v tomto počítači zobrazit, ale nikoli měnit.


Obsah