Ve výchozím nastavení mohou zařízení v počítači instalovat pouze členové skupiny Administrators. Je to proto, že pouze správce může umístit balíček ovladače do úložiště ovladačů, což je nezbytný krok v instalačním procesu. V systémech Windows Vista® a Windows Server® 2008 můžete nakonfigurovat zásady počítače tak, aby omezený počet uživatelů měl možnost instalovat zařízení z určitých tříd instalace.

Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých můžete určit třídu instalace hardwarového zařízení a následně tuto třidu zařízení přidat do zásad a umožnit tak uživatelům s omezenými oprávněními instalovat ovladače pro toto zařízení bez nutnosti vlastnit oprávnění vyšší úrovně.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Určení třídy instalace zařízení určitého hardwarového zařízení

Před udělením povolení instalovat určité zařízení je potřeba určit třídu instalace zařízení, která systému Windows slouží k jedinečné identifikaci tohoto zařízení. To lze zjistit ze souboru INF balíčku ovladače zařízení, nebo z vlastností aktuálně nainstalovaného zařízení.

Určení třídy instalace zařízení ze souboru INF balíčku ovladače zařízení
 1. Otevřete soubor INF balíčku ovladače zařízení v Poznámkovém bloku.

 2. Vyhledejte část začínající textem [Version].

 3. V této části vyhledejte řádek začínající textem ClassGuid=.

 4. Zkopírujte hodnotu napravo od znaménka rovná se do schránky a vložte ji všude, kde je potřeba.

Určení třídy instalace zařízení z vlastností aktuálně nainstalovaného zařízení
 1. Nainstalujte zařízení do testovacího počítače.

 2. V tomto počítači Spuštění nástroje Správce zařízení.

 3. Ve stromové struktuře nástroje Správce zařízení vyhledejte dané zařízení.

 4. Dvojitým kliknutím na toto zařízení zobrazte stránku Vlastnosti.

 5. Klikněte na kartu Podrobnosti.

 6. V seznamu Vlastnosti vyberte položku Identifikátor GUID třídy zařízení.

 7. Klikněte pravým tlačítkem na identifikátor GUID, klikněte na příkaz Kopírovat a vložte jej všude, kde je potřeba.

Konfigurace zásad povolující uživatelům s omezenými oprávněními připravovat zařízení pro určitou třídu instalace zařízení

Systém Windows podporuje zásady, pomocí kterých může řídit, která zařízení mohou instalovat uživatelé s omezenými oprávněními. Ve výchozím nastavení mohou zařízení instalovat pouze správci. Systém Windows tyto zásady vynucuje v průběhu přípravy ovladače zařízení v úložišti ovladačů. Více informací naleznete v tématu Příprava ovladače zařízení v úložišti ovladačů.

Poznámka

Tento postup je vhodný pro malý počet počítačů. Pro efektivní použití zásad na velkém množství počítačů použijte nástroj jako například Zásady skupin. Více informací o zásadách skupin naleznete v tématu Zásady skupin na webu Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625).

Konfigurace zásad počítače povolující uživatelům s omezenými oprávněními připravovat ovladače pro určitou třídu instalace zařízení
 1. Pomocí některého z předchozích postupů zjistěte identifikátor GUID třídy instalace zařízení pro vaše zařízení.

 2. Klikněte na tlačítko Start a do pole Spustit hledání zadejte příkaz mmc gpedit.msc. Poté stisknutím klávesy Enter spusťte Editor objektů místních zásad.

 3. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 4. V Editoru objektů místních zásad skupiny dvakrát klikněte na každou z následujících položek ve skupině Zásady místního počítače: Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Systém a potom Instalace ovladače.

 5. V podokně podrobností dvakrát klikněte na položku Umožnit uživatelům bez oprávnění správce instalovat ovladače pro tyto třídy zařízení.

 6. Volbou Povolit zapněte tuto zásadu počítače.

 7. Kliknutím na tlačítko Zobrazit zobrazíte aktuální seznam schválených tříd zařízení.

 8. V dialogovém okně Zobrazit obsah klikněte na tlačítko Přidat.

 9. V dialogovém okně Přidat položku zadejte identifikátor GUID třídy instalace zařízení včetně složených závorek {} a klikněte na tlačítko OK.

 10. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Zobrazit obsah.

 11. Kliknutím na tlačítko OK zavřete zásadu počítače.

  Ve sloupci Stav je nyní zásada Povolena.

Uživatelé s omezenými oprávněními na tomto počítači (nebo v libovolném počítači, na který se tato zásada vztahuje) nyní mohou instalovat zařízení pro tuto třídu instalace zařízení bez nutnosti vlastnit oprávnění vyšší úrovně.

Důležité informace

Balíček ovladače zařízení musí být nadále v souladu se zásadami počítače podepsaný. Pokud se certifikát vydavatele ovladače nenachází v úložišti certifikátů Důvěryhodní vydavatelé, bude uživatel v průběhu instalačního procesu vyzván, aby neověřený certifikát přijal.


Obsah