Som standard kan bare medlemmer i administratorgruppen på en datamaskin installere enheter. Dette er fordi bare en administrator kan plassere en driverpakke i driverlageret. Dette er et nødvendig trinn i installasjonsprosessen. Med Windows Vista® og Windows Server® 2008 kan du konfigurere datamaskinpolicy på datamaskinen for å gi begrensede brukere muligheten til å installere drivere fra bestemte enhetsinnstillingsklasser.

Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke til å bestemme enhetens installasjonsklasse for en maskinvareenhet. Deretter legger du til denne enhetens installasjonsklasse til policyen slik at en begrenset bruker kan installere drivere for denne enheten uten at det kreves priviligert tillatelse.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Bestemme installasjonsklasse for en bestemt maskinvareenhet

Før du kan gi tillatelse til installasjon av en bestemt enhet, må du bestemme enhetens installasjonsklasse som Windows bruker til å identifisere denne enheten. Du kan gjøre dette ved å vise INF-filen i enhetsdriverpakken eller ved å vise egenskapene for en installert enhet.

Bestemme enhetsinstallasjonsklassen ved å vise INF-filen i en enhetsdriverpakke
 1. Åpne INF-filen i enhetsdriverpakken med Notisblokk.

 2. Finn avsnittet som begynner med teksten [versjon].

 3. Finn linjen i dette avsnittet som begynner med teksten ClassGuid=.

 4. Kopier verdien til høyre for likhetstegnet til utklippstavlen, og lim det inn der det er nødvendig.

Bestemme enhetsinstallasjonsklassen ved å vise egenskapene for en installert enhet
 1. Installer enheten på en testdatamaskin.

 2. Åpne Enhetsbehandling på denne datamaskinen.

 3. Finn din enhet i Enhetsbehandler-treet.

 4. Dobbeltklikk din enhet for å vise siden Egenskaper.

 5. Klikk kategorien Detaljer.

 6. Egenskap-listen, velger du Enhetsklasse-GUID.

 7. Høyreklikk GUIDen, klikk Kopier, og lim det inn der det er nødvendig.

Konfigurere policy for å la en begrenset bruker sette opp enheter for en bestemt enhetsinstallasjonsklasse

Windows støtter policyer som en administrator kan bruke til å kontrollere hvilke enheter som kan installeres av begrensede brukere. Som standard kan bare administratorer installere enheter. Windows håndhever denne policyen under oppsetting av enhetsdriveren i driverlageret. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, se Klargjøre en enhetsdriver i driverlageret.

Obs!  

Denne prosedyren passer for et lite antall datamaskiner. Hvis du vil bruke policyen på en effektiv måte for et stort antall datamaskiner, bruker du et verktøy, for eksempel Gruppepolicy. Hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy, se Gruppepolicy på Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625).

Konfigurere datamaskinpolicy for å la en begrenset bruker sette opp drivere for en bestemt enhetsinstallasjonsklasse
 1. Følg trinnene i en av de tidligere prosedyrene for å bestemme enhetsinnstillings-GUID for din enhet.

 2. Klikk Start, skriv inn mmc gpedit.msc i Start søk-boksen, og trykk deretter Enter for å kjøre redigeringsprogrammet for lokalt gruppepolicyobjekt.

 3. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 4. Dobbeltklikk hver av følgende under Lokal datamaskinpolicy i redigeringsprogrammet for lokalt gruppepolicyobjekt: Datamaskinkonfigurasjon, Administrative maler, System, og deretter Driverinstallasjon.

 5. I detaljruten dobbeltklikker du Tillat ikke-administratorbrukere å installere drivere for disse enhetsklassene.

 6. Velg Aktivert for å slå på datamaskinpolicyen.

 7. Klikk Vis for å vise listen over godkjente enhetsinstallasjonsklasser.

 8. Klikk dialogboksen Vis innhold, og klikk deretter Legg til.

 9. I dialogboksen Legg til element skriver du inn GUIDen for enhetsinstallasjonklassen, inkludert klammeparentesen {}, og klikker deretter OK.

 10. Klikk OK for å lukke dialogboksen Vis innhold.

 11. Klikk OK for å lukke datamaskinpolicyen.

  I kolonnen Status er policyen nå Aktivert.

Begrensede brukere på denne datamaskinen (eller enhver datamaskin der denne policyen gjelder) kan nå installere enheter for denne enhetsinstallasjonsklassen uten å ha behov for opphøyde rettigheter.

Viktig!

Enhetsdriverpakken må likevel signeres i samsvar med datamaskinpolicyen. Hvis sertifikatet for driverleverandøren ikke finnes i sertifikatlageret Klarerte utgivere, vil brukeren bli bedt om å akseptere det ubekreftede sertifikatet under installasjonsprosessen.


Innholdsfortegnelse