Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å konfigurere bestemte enheter når du oppgraderer din datamaskin med én prosessor til et flerprosessorsystem.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Forsiktig!

Oppgradering av en datamaskin med én prosessor til en datamaskin med flere prosessorer kan deaktivere maskinvaren og føre til at datamaskinen svikter eller blir ubrukelig. Oppgradering bør bare utføres av brukere med ekspertise innen datamaskinvare og maskinvarekonfigurasjonsinnstillinger.

Oppgradering fra én datamaskin med en prosessor til en datamaskin med flere prosessorer
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Dobbeltklikk Datamaskin.

  3. Høyreklikk datamaskinmodellen og klikk deretter Egenskaper.

  4. Gå til kategorien Driver, og velg Oppdater driver. Dette starter oppdateringsveiviseren for maskinvare.

  5. Merk Søk på datamaskinen etter driverprogramvare.

  6. Merk La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

  7. Klikk på siden Oppdater driverprogramvare, klikk den riktige datamaskintypen på Modell-listen, og klikk deretter Neste.

  8. Når installasjonen av driveren er fullført, klikker du Lukk for å avslutte veiviseren.

  9. Hvis du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt, velger du Omstart.


Innholdsfortegnelse