Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å starte eller stoppe enhetsdrivere for enheter som ikke følger Plug and Play-spesifikasjonen. For en Plug and Play-enhet, se Aktivere eller deaktivere en Plug and Play-enhet.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Starte eller stoppe en enhetsdriver for en ikke-Plug and Play-enhet
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Klikk Vis-menyen, og klikk deretterVis skjulte enheter.

  3. Dobbeltklikk Ikke-kompatible Plug and Play-drivere i enhetslisten, høyreklikk enheten du vil bruke og klikk deretter Egenskaper.

  4. I kategorien Driver klikker duStart eller Stopp, og klikker deretter OK.

    Obs!  

    Dersom Start-knappen i kategorien Driver er utilgjengelig, er driveren allerede lastet inn.


Innholdsfortegnelse