Bu konu, Tak ve Çalıştır belirtimine uymayan aygıtlara yönelik aygıt sürücülerini başlatmak veya durdurmak için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir. Bir Tak ve Çalıştır aygıt için, bkz. Bir Tak ve Çalıştır Aygıtı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Tak ve Çalıştır olmayan bir aygıtın aygıt sürücüsünü başlatmak ve durdurmak için:
  1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

  2. Görünüm menüsünü ve ardından Gizli aygıtları göster'i tıklatın.

  3. Aygıt listesinde, Tak ve Çalıştır Olmayan Sürücüler'i çift tıklatın, istediğiniz aygıtı seçip sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  4. Sürücü sekmesinde, Başlat veya Durdur seçeneğini ve ardından Tamam’ı tıklatın.

    Not

    Sürücü sekmesindeki Başlat düğmesi kullanılamıyorsa sürücü önceden yüklenmiş demektir.


İçindekiler