Bu konu, Tak ve Çalıştır uyumlu bir aygıtı bilgisayarınıza yüklemek için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir:

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir. Bu konunun "Ek hususlar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Bir Tak ve Çalıştır aygıtı yüklemek için:
 1. Yeni aygıtı bilgisayara takın.

 2. Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Sürücü yazılımını bul ve yükle. Bu seçenek yükleme işlemini başlatır. Bu konu içerisinde bulunan "Dikkat edilecek diğer noktalar" altındaki ayrıntıları gözden geçirin.

  • Daha sonra tekrar sor. Aygıt yüklenmez ve bilgisayarınızda herhangi bir yapılandırma değişikliği yapılmaz. Bir sonraki oturum açışınızda aygıt hala takılıysa, bu iletişim kutusu yeniden açılır.

  • Bu aygıt için bu iletiyi bir daha gösterme. Bu seçeneği belirlediğinizde, Tak ve Çalıştır hizmeti bu aygıtın sürücüsünü yüklememek üzere yapılandırılır ve aygıt çalışır konuma gelmez. Aygıt sürücüsü yüklemesini tamamlamak için, aygıtı bilgisayardan söküp yeniden takmalısınız. Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Aygıtı Kaldırma veya Yeniden Yükleme.

Kullanıcı Sürücü yazılımını bul ve yükle'yi seçerse, yüklemenin başarısı aşağıdaki etmenlere bağlı olur:

 • Aygıt, Windows ile birlikte gelen sürücü paketi tarafından desteklenir. Windows ile birlikte gelen sürücü paketleri, standart kullanıcılar tarafından yüklenebilir.

 • Bilgisayar yöneticisi, sürücü deposundaki sürücü paketini hazırlamıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Aygıt Deposundaki Bir Aygıt Sürücüsünü Hazırlama. Sürücü deposundaki sürücü paketleri, standart kullanıcılar tarafından yüklenebilir.

 • Kullanıcıya, satıcı tarafından sağlanan paketin yanında medya gelir. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki "Dikkat edilecek diğer noktalar" konusuna bakın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

Varsayılan olarak, sürücüsü sürücü deposunda olmayan yeni bir aygıt yüklemek için, Yöneticiler grubunda üyelik veya eşdeğer bir üyelik gereken en düşük üyeliktir. Sürücü paketi sürücü deposunda yoksa, standart kullanıcılar, yalnızca aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde aygıtı yükleyebilir:


İçindekiler