Tässä ohjeaiheessa neuvotaan, miten voit asentaa tietokoneeseen Plug and Play -määritystä tukevan laitteen.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen. Lisätietoja on tämän aiheen muita huomioonotettavia tekijöitä käsittelevässä kohdassa.

Plug and Play -laitteen asentaminen
 1. Liitä uusi laite tietokoneeseen.

 2. Valitse Uusi laite löydetty -valintaikkunassa yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto. Tämän vaihtoehdon valitseminen aloittaa asennusprosessin. Lisätietoja on tämän ohjeaiheen kohdassa Muita huomioon otettavia seikkoja.

  • Kysy uudelleen myöhemmin. Laitetta ei asenneta eikä tietokoneen kokoonpanoon tehdä muutoksia. Jos laite on edelleen liitettynä, kun seuraavan kerran kirjaudut tietokoneeseen, valintaikkuna tulee uudelleen näyttöön.

  • Älä näytä tätä sanomaa uudelleen tälle laitteelle. Tämän vaihtoehdon valitseminen estää Plug and Play -palvelua asentamasta kyseisen laitteen ohjainta. Laitetta ei oteta käyttöön. Jos haluat tehdä laiteohjaimen asennuksen loppuun, sinun on irrotettava laite ja liitettävä se uudelleen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Laitteen poistaminen tai asentaminen uudelleen.

Jos valitset vaihtoehdon Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto, asennuksen onnistuminen edellyttää seuraavaa:

 • Windowsin mukana toimitettu ohjainkokonaisuus tukee laitetta. Tavalliset käyttäjät voivat asentaa Windowsin mukana toimitettuja ohjainkokonaisuuksia.

 • Tietokoneen järjestelmänvalvoja on tallentanut ohjainkokonaisuuden ohjainsäilöön. Lisätietoja on ohjeaiheessa Laiteohjaimen väliaikainen tallentaminen ohjainsäilöön. Tavalliset käyttäjät voivat asentaa ohjainsäilössä olevia ohjainkokonaisuuksia.

 • Käyttäjällä on tietoväline, joka sisältää valmistajan toimittaman ohjainkokonaisuuden. Lisätietoja on tämän ohjeaiheen kohdassa Muita huomioon otettavia seikkoja.

Muita huomioon otettavia seikkoja

Jos uuden laitteen ohjainkokonaisuus ei ole ohjainsäilössä, sen asentamiseen vaaditaan oletusarvoisesti vähintään Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenyys tai vastaavat oikeudet. Jos ohjainkokonaisuus ei ole ohjainsäilössä, tavalliset käyttäjät voivat asentaa laitteen vain, jos seuraavat ehdot toteutuvat:


Sisällys