Kun asennat Plug and Play -laitteen, Windows määrittää laitteen automaattisesti siten, että se toimii oikein muiden tietokoneeseen asennettujen laitteiden kanssa. Osana kokoonpanoprosessia Windows määrittää asennettavalle laitteelle yksilölliset järjestelmän resurssit. Mahdollisia resursseja:

  • keskeytyspyyntö (IRQ) -linjojen numerot

  • DMA (Direct Memory Access) -kanavat

  • I/O (Input/Output) -porttien osoitteet

  • muistiosoitteiden alueet.

Termien määritelmät ovat Laitehallintasanasto.

Jokaisen laitteelle määritetyn resurssin on oltava yksilöllinen, jotta laite toimisi oikein. Windows määrittää nämä resurssit automaattisesti oikein Plug and Play -laitteille. Voit kuitenkin määrittää laitteiden asetuksia manuaalisesti Laitehallinnan avulla.

Yleensä resurssiasetusten manuaalista muuttamista tulisi välttää, koska tällöin asetuksista tulee kiinteitä ja Windowsilla on vähemmän joustovaraa resurssien määrittämisessä muille laitteille. Jos liian monia resursseja on määritetty kiinteiksi, Windows ei välttämättä pysty asentamaan uusia Plug and Play -laitteita.

Joskus kaksi eri laitetta vaativat samoja resursseja, mistä aiheutuu laiteristiriita. Jos näin tapahtuu, voit varmistaa asetusten yksilöllisyyden muuttamalla resurssiasetuksia manuaalisesti. Joitakin resursseja, kuten PCI-laitteiden keskeytyksiä, voidaan jakaa. Tämä vaihtelee ohjaimen ja tietokoneen mukaan.

Voit asentamasi laitteen tyypin mukaan joutua määrittämään näitä asetuksia manuaalisesti. Kun asennat muun kuin Plug and Play -laitteen, Windows ei pysty määrittämään sen resurssiasetuksia automaattisesti. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Huomioitavaa

Resurssiasetusten virheellinen muuttaminen voi poistaa laitteita käytöstä, saada laitteen toimimaan virheellisesti tai estää laitteen käytön kokonaan. Muuta resurssiasetuksia vain, jos olet varma, etteivät uudet asetukset ole ristiriidassa muiden laitteiden kanssa, tai jos laitevalmistaja on antanut laitetta varten tietyt resurssiasetukset.


Sisällys