Als u een Plug and Play-apparaat installeert, wordt het apparaat automatisch geconfigureerd zodat het op de juiste manier samenwerkt met de andere apparaten die op de computer zijn geïnstalleerd. Als onderdeel van dat configuratieproces wordt een unieke verzameling systeembronnen toegewezen aan het apparaat dat u installeert. Het gaat hier om een of meer van de volgende bronnen:

  • IRQ-lijnen (Interrupt request)

  • DMA-kanalen (Direct Memory Access)

  • Adressen van I/O-poorten (Input/Output)

  • Bereikwaarden voor geheugenadressen

Zie de Woordenlijst Apparaatbeheer voor definities van deze termen.

Een apparaat kan alleen op de juiste manier functioneren als aan apparaten uitsluitend unieke bronnen worden toegewezen. Voor Plug and Play-apparaten worden de bronnen automatisch juist geconfigureerd. Met Apparaatbeheer kunt u apparaten echter zelf configureren.

Over het algemeen kunt u broninstellingen het beste niet handmatig wijzigen. Als u dat wel doet, worden de instellingen vastgelegd en kunnen bronnen minder flexibel aan andere apparaten worden toegewezen. Als te veel bronnen worden vastgelegd, kunnen nieuwe Plug and Play-apparaten mogelijk niet worden geïnstalleerd.

In sommige gevallen zijn dezelfde bronnen vereist voor twee apparaten en ontstaat een apparaatconflict. In dat geval kunt u de broninstellingen handmatig wijzigen en daarmee zorgen dat alle instellingen uniek zijn. Bepaalde bronnen, zoals interrupts op PCI-apparaten, kunnen echter, afhankelijk van de stuurprogramma's en de computer, worden gedeeld.

Afhankelijk van het type apparaat dat u installeert, moet u deze instellingen mogelijk handmatig wijzigen. Als u een niet-Plug and Play-apparaat installeert, kunnen de broninstellingen voor het apparaat niet automatisch worden geconfigureerd. Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

Waarschuwing

Als u broninstellingen op een onjuiste manier wijzigt, kan dat ertoe leiden dat apparaten worden uitgeschakeld en dat de computer niet op de juiste manier of helemaal niet werkt. Wijzig broninstellingen alleen als u zeker weet dat de nieuwe instellingen niet tot conflicten met andere hardware leiden of als de hardwarefabrikant specifieke broninstellingen voor het apparaat voorschrijft.


Inhoudsopgave