In dit onderwerp wordt een procedure beschreven waarmee u andere bronnen voor een apparaat kunt opgeven.

Waarschuwing

Als u broninstellingen op een onjuiste manier wijzigt, kan dat ertoe leiden dat apparaten worden uitgeschakeld en dat de computer niet op de juiste manier of helemaal niet werkt. Broninstellingen dienen alleen te worden gewijzigd door gebruikers met diepgaande kennis van computerhardware en hardwareconfiguratie-instellingen.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien.

Broninstellingen voor een apparaat wijzigen
 1. Apparaatbeheer openen.

 2. Dubbelklik op het type apparaat waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

 3. Dubbelklik op het apparaat waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Als het apparaat over broninstellingen beschikt die u kunt wijzigen, verschijnt het tabblad Bronnen in het dialoogvenster.

 4. Klik op het tabblad Bronnen en schakel het selectievakje Automatische instellingen gebruiken uit. Als u geen specifieke bronnen aan het apparaat kunt toewijzen, is dit selectievakje mogelijk niet beschikbaar.

 5. Klik bij Instelling gebaseerd op op de hardwareconfiguratie die u wilt wijzigen.

 6. Klik bij Broninstellingen, onder Brontype, op het type bron dat u wilt wijzigen. U kunt kiezen uit:

  • Direct Memory Access (DMA)

  • Interrupt Request (IRQ)

  • I/O-poort (Input/Output)

  • Geheugenadres

 7. Klik op Instelling wijzigen en typ vervolgens een nieuwe waarde voor het type bron.

 8. Herhaal de stappen 2 tot en met 7 zo vaak als nodig is.

Aanvullende overwegingen
Belangrijk

Zorg dat de nieuwe instellingen niet tot conflicten met andere apparaten leiden. Eventuele apparaatconflicten worden vermeld onder Lijst met conflicterende apparaten op het tabblad Bronnen.

 • Het selectievakje Automatische instellingen gebruiken is niet beschikbaar voor apparaten waarvoor u de instellingen niet kunt configureren. Het is evenmin beschikbaar voor apparaten die worden bestuurd door Plug and Play-bronnen en die niet door de gebruiker mogen worden gewijzigd.

 • U hoeft alleen handmatig bronnen toe te wijzen voor bepaalde oudere ISA-apparaten (Industry Standard Architecture) en Plug and Play BIOS-apparaten (Basic Input/Output System). Meestal hoeft u de broninstellingen niet te wijzigen. Deze worden automatisch toegewezen tijdens de installatie van de hardware.

Aanvullende naslaginformatie

Apparaateigenschappen configureren


Inhoudsopgave