U kunt Apparaatbeheer op verschillende manieren starten. In dit onderwerp worden twee procedures beschreven waarmee u Apparaatbeheer vanuit de Windows-interface of vanaf een opdrachtregel kunt starten in Windows Vista® en Windows Server® 2008.

Deze procedure kan met elke gebruikersaccount worden voltooid. Alleen leden van de groep Administrators kunnen echter wijzigingen aanbrengen voor de apparaten.

Apparaatbeheer openen

U kunt Apparaatbeheer op een van de volgende manieren openen:

De Windows-interface gebruiken

Met de volgende procedure kunt u Apparaatbeheer openen via de Windows-gebruikersinterface.

Apparaatbeheer openen via de Windows-gebruikersinterface
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik op Hardware en geluiden.

 3. Klik op Apparaatbeheer. Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u bent aangemeld met het ingebouwde administratoraccount, wordt Apparaatbeheer geopend.

  • Als u bent aangemeld als gebruiker die lid is van de groep Administrators, wordt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer geopend en moet u op Doorgaan klikken om Apparaatbeheer te openen.

  • Als u bent aangemeld met een standaardgebruikersaccount, verschijnt een bericht dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen voor de apparaten. Klik op OK om Apparaatbeheer in de modus alleen-lezen te openen.

De opdrachtregel gebruiken

Met de volgende procedure kunt u Apparaatbeheer openen vanaf een opdrachtprompt.

Apparaatbeheer openen vanaf de opdrachtregel
 • Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt, in het vak Zoekopdracht starten of in het vak Uitvoeren:

  mmc devmgmt.msc

  Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u bent aangemeld met het ingebouwde administratoraccount, wordt Apparaatbeheer geopend.

  • Als u bent aangemeld als gebruiker die lid is van de groep Administrators, wordt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer geopend en moet u op Doorgaan klikken om Apparaatbeheer te openen.

  • Als u bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt een bericht weergegeven waarin staat dat u de apparaten niet kunt wijzigen. Klik op OK om Apparaatbeheer te openen in de modus Alleen-lezen.

Met Computerbeheer

Met de volgende procedures kunt u Computerbeheer openen. Apparaatbeheer is een onderdeel van Computerbeheer.

Opmerking

Deze procedure is alleen van toepassing in Windows Vista. In Windows Server 2008 start u met deze stappen het programma Serverbeheer. Als u in Windows Server 2008 Computerbeheer wilt starten, voert u vanaf de opdrachtregel de stappen uit in de procedure die volgt op de volgende procedure.

Computerbeheer openen via de Windows-gebruikersinterface
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Beheren.

  Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u bent aangemeld met het ingebouwde administratoraccount, wordt Computerbeheer geopend.

  • Als u bent aangemeld als lid van de groep Administrators, verschijnt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer. Klik op Doorgaan om Computerbeheer te openen.

  • Als bent aangemeld met een standaardgebruikersaccount, wordt Computerbeheer geopend.

 2. Klik in het navigatievenster op Apparaatbeheer.

  Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u bent aangemeld met een Administrator-account, verschijnt Apparaatbeheer in het detailvenster.

  • Als u bent aangemeld met een standaardgebruikersaccount, verschijnt een bericht dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen voor de apparaten. Klik op OK om Apparaatbeheer in het detailvenster te openen in de modus alleen-lezen.

Computerbeheer openen vanaf de opdrachtregel
 1. Typ de volgende opdracht op de opdrachtregel, in het vak Zoekopdracht starten of in het vak Uitvoeren:

  mmc compmgmt.msc

  Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u bent aangemeld met het ingebouwde administratoraccount, wordt Computerbeheer geopend.

  • Als u bent aangemeld als lid van de groep Administrators, verschijnt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer. Klik op Doorgaan om Computerbeheer te openen.

  • Als u bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt Computerbeheer geopend.

 2. Klik in het navigatievenster op Apparaatbeheer.

  Een van de volgende gebeurtenissen vindt plaats:

  • Als u een beheerder (administrator) bent, wordt Apparaatbeheer weergegeven in het detailvenster.

  • Als u een standaardgebruiker bent, wordt een bericht weergegeven waarin staat dat u de apparaten niet kunt wijzigen. Klik op OK om Apparaatbeheer in het detailvenster te openen in de modus Alleen-lezen.

Vanaf een externe computer

Apparaatbeheer openen vanaf een externe computer
 1. Open Computerbeheer met een van beide procedures in de vorige sectie.

 2. Klik op Verbinding met andere computer maken in het menu Actie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Computer selecteren:

  • Klik op Een andere computer, typ de naam van de computer waarop u Apparaatbeheer wilt openen en klik vervolgens op OK.

  • Klik op Bladeren en klik vervolgens op Geavanceerd om naar de gewenste computer te zoeken. Klik op OK als u de juiste computer hebt geselecteerd.

  Als de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt de naam van de computer tussen haakjes linksboven weergegeven naast het label Computerbeheer.

  Opmerking

  Als u op deze manier Apparaatbeheer opent op een externe computer, wordt Apparaatbeheer in de modus alleen-lezen geopend. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de apparaten of de instellingen daarvoor.


Inhoudsopgave