In dit onderwerp wordt een procedure beschreven waarmee u een verwisselbaar apparaat veilig kunt uitwerpen of loskoppelen.

Waarschuwing

Als u een apparaat dat Hardware veilig verwijderen ondersteunt, verwijdert zonder eerst met de toepassing Hardware veilig verwijderen het systeem te waarschuwen, kan dat ertoe leiden dat gegevens verloren gaan of het systeem instabiel wordt. Als u een apparaat bijvoorbeeld loskoppelt terwijl gegevens worden overgebracht, is de kans groot dat gegevens verloren gaan. Als u echter met Hardware veilig verwijderen werkt, wordt het systeem gewaarschuwd voordat u een apparaat loskoppelt of uitwerpt en wordt gegevensverlies voorkomen.

Deze procedure kan met elke gebruikersaccount worden voltooid.

Een apparaat uitwerpen of loskoppelen
 1. Klik in het systeemvak van de taakbalk op het pictogram Hardware veilig verwijderen (

  Pictogram Hardware veilig verwijderen).

  In Hardware veilig verwijderen verschijnt een pop-up-menu met een lijst van Plug and Play-apparaten die Hardware veilig verwijderen ondersteunen en momenteel aan het systeem zijn gekoppeld.

  Als het gewenste apparaat niet in het menu is opgenomen, ondersteunt het apparaat Hardware veilig verwijderen niet en kunt u het niet met dat programma verwijderen.

 2. Selecteer in de lijst met apparaten het apparaat dat u wilt loskoppelen of uitwerpen.

  Er verschijnt een melding dat u het apparaat nu veilig kunt loskoppelen of uitwerpen.

  Opmerking

  Voor verwisselbare opslagapparaten die veilig kunnen worden verwijderd terwijl de computer is ingeschakeld, wordt schrijven naar cache standaard uitgeschakeld. Hierdoor kunnen deze apparaten zonder gegevensverlies worden verwijderd.


Inhoudsopgave