W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby bezpiecznie wysunąć lub odłączyć urządzenie wymienne.

Przestroga

Odłączanie lub wysuwanie urządzenia obsługującego bezpieczne usuwanie bez uprzedniego użycia aplikacji Bezpieczne usuwanie w celu ostrzeżenia systemu, może spowodować utratę danych lub niestabilną pracę systemu. Na przykład jeśli urządzenie zostanie odłączone w czasie transferu danych, możliwa jest utrata danych. Jednak używając aplikacji Bezpieczne usuwanie, można ostrzec system przed odłączeniem lub wysunięciem urządzenia, aby zapobiec ewentualnej utracie danych.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika.

Aby wysunąć lub odłączyć urządzenie
 1. W obszarze powiadomień na pasku zadań kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie (Bezpieczne usuwanie sprzętu, ikona).

  Zostanie wyświetlone menu podręczne aplikacji Bezpieczne usuwanie z listą urządzeń typu Plug and Play, które obsługują bezpieczne usuwanie i są aktualnie podłączone do systemu.

  Jeśli urządzenie, które chcesz odłączyć lub wysunąć, nie jest widoczne w menu, oznacza to, że nie obsługuje ono bezpiecznego usuwania i nie można go odłączyć bądź wysunąć przy użyciu aplikacji Bezpieczne usuwanie.

 2. Na liście urządzeń zaznacz to, które chcesz odłączyć lub wysunąć.

  Pojawi się powiadomienie, że można bezpiecznie odłączyć lub wysunąć urządzenie.

  Uwaga

  W przypadku wymiennych urządzeń magazynujących, które można bezpiecznie odłączać, gdy komputer jest włączony, domyślnie jest wyłączane buforowanie zapisu. Ma to na celu umożliwienie odłączenia urządzenia bez utraty danych.


Spis treści