W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby uruchomić lub zatrzymać sterownik urządzenia typu Plug and Play. Te procedury nie dotyczą urządzeń niezgodnych ze specyfikacją Plug and Play. Aby zapoznać się z procedurami dotyczącymi urządzeń niezgodnych z Plug and Play, zobacz temat Uruchamianie i zatrzymywanie sterownika urządzenia niezgodnego z Plug and Play.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie typu Plug and Play
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Włącz.

    Polecenie Włącz znajduje się w menu tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Urządzenie można także włączyć na stronie Właściwości urządzenia. U dołu karty Ogólne kliknij przycisk Zmień ustawienia, jeśli jest obecny. Następnie na karcie Sterownik kliknij opcję Włącz.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, urządzenie nie zostanie włączone do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Wyłączanie urządzenia

Po wyłączeniu urządzenia pozostaje ono fizycznie podłączone do komputera, ale jego sterownik jest wyłączony. Sterowniki będą ponownie dostępne po włączeniu urządzenia. Wyłączanie urządzeń może być przydatne, gdy potrzebna jest więcej niż jedna konfiguracja sprzętowa komputera lub gdy użytkownik dysponuje komputerem przenośnym podłączanym do stacji dokującej.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, urządzenie nie zostanie wyłączone do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Po wyłączeniu urządzenia i (w razie potrzeby) ponownym uruchomieniu komputera zasoby przydzielone do sterownika są zwalniane i mogą być przydzielone do innego urządzenia.

Niektórych urządzeń, takich jak stacje dysków czy procesory, nie można wyłączyć.

Aby wyłączyć urządzenie typu Plug and Play
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy określone urządzenie, a następnie kliknij polecenie Wyłącz.

    Ważne

    Jeśli zostanie wyłączone urządzenie niezbędne do uruchomienia systemu, takie jak dysk twardy, prawidłowe uruchomienie systemu może okazać się niemożliwe.

Urządzenie można także wyłączyć na stronie Właściwości urządzenia. U dołu karty Ogólne kliknij przycisk Zmień ustawienia, jeśli jest obecny. Następnie na karcie Sterownik kliknij opcję Wyłącz.


Spis treści