W tym temacie opisano procedurę, której można użyć w celu wyświetlenia przydziałów energii i przepustowości koncentratorów i kontrolerów USB.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika. Tylko członkowie grupy Administratorzy mogą wprowadzać zmiany do urządzeń i ich sterowników.

Wyświetlanie przydziałów energii koncentratora USB

Koncentratory urządzeń USB mogą mieć własne zasilanie lub korzystać z zasilania magistrali. Koncentrator z własnym zasilaniem jest wyposażony w zasilacz i zapewnia urządzeniu maksymalną energię. Koncentrator zasilany z magistrali pobiera energię z portu USB, do którego jest podłączony, i zapewnia minimalną energię. Urządzenia wymagające dużo energii, takie jak aparaty fotograficzne, powinny być podłączane do koncentratorów z własnym zasilaniem.

Można sprawdzić przydziały energii koncentratora USB, aby wykryć sytuacje, w których zbyt wiele urządzeń korzysta z koncentratora.

Aby wyświetlić przydziały energii koncentratora USB
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Główny koncentrator USB (może być kilka takich pozycji), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Zasilanie przejrzyj energię wymaganą przez poszczególne urządzenia z listy Podłączone urządzenia.

  Uwagi
  • Węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej pojawia się tylko wtedy, gdy w komputerze znajduje się port USB.
  • Karta Zasilanie pojawia się tylko dla koncentratorów USB.

Wyświetlanie przydziałów przepustowości kontrolera hosta USB

Przepustowość można wyświetlać jedynie dla kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Niektóre urządzenia USB (na przykład modemy) mogą się nie pojawiać, ponieważ nie zgłaszają systemowi operacyjnemu wymagań odnośnie przepustowości.

Każdy kontroler USB ma stałą przepustowość, którą muszą współużytkować wszystkie podłączone do niego urządzenia. W wypadku podejrzenia, że kontroler USB ma niewystarczającą przepustowość, można to sprawdzić, wyświetlając przydziały przepustowości aktualnie używane przez poszczególne urządzenia.

Aby wyświetlić przydziały przepustowości kontrolera hosta USB
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler hosta [Marka] dla systemu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Zaawansowane na liście Urządzenia eksploatujące przepustowość przejrzyj przepustowość zużywaną przez poszczególne urządzenia.

  Uwaga

  Węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej pojawia się tylko wtedy, gdy w komputerze znajduje się port USB.


Spis treści