Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε τις εκχωρήσεις ισχύος ή εύρους ζώνης για διανομείς και ελεγκτές USB.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη. Ωστόσο, μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε συσκευές ή τα σχετικά προγράμματα οδήγησης.

Προβολή των εκχωρήσεων ισχύος για διανομέα USB

Οι διανομείς για συσκευές USB είναι αυτο-τροφοδοτούμενοι ή τροφοδοτούνται μέσω διαύλου. Ένας αυτο-τροφοδοτούμενος διανομέας διαθέτει τη δική του παροχή ενέργειας και παρέχει μέγιστη ενέργεια στη συσκευή. Ένας διανομέας που τροφοδοτείται μέσω διαύλου αντλεί την ενέργειά του από το USB στο οποίο συνδέεται και παρέχει ελάχιστη ενέργεια. Οι συσκευές που απαιτούν μεγάλη ενέργεια, όπως οι φωτογραφικές μηχανές, θα πρέπει να συνδέονται σε αυτο-τροφοδοτούμενους διανομείς.

Μπορείτε να ελέγξετε τις εκχωρήσεις ισχύος για διανομέα USB, ώστε να εντοπίσετε καταστάσεις, στις οποίες υπάρχουν πολλές συσκευές που χρησιμοποιούν τον διανομέα.

Για να προβάλετε τις εκχωρήσεις ισχύος για διανομέα USB
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB).

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ριζικός διανομέας USB και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Ενέργεια, προβάλετε την απαιτούμενη ενέργεια για κάθε συσκευή στη λίστα Συνδεδεμένες συσκευές.

  Σημειώσεις
  • Η επιλογή Ελεγκτής ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) εμφανίζεται μόνο εάν έχετε θύρα USB στον υπολογιστή σας.
  • Η καρτέλα Ενέργεια εμφανίζεται μόνο για διανομείς USB.

Προβολή των εκχωρήσεων εύρους ζώνης για κεντρικό ελεγκτή USB

Μπορείτε να προβάλετε το εύρος ζώνης μόνο για ελεγκτή ενιαίου σειριακού διαύλου (USB). Κάποιες συσκευές USB (για παράδειγμα, τα μόντεμ) ίσως να μην εμφανίζονται, καθώς δεν αναφέρουν απαιτήσεις εύρους ζώνης στο λειτουργικό σύστημα.

Κάθε ελεγκτής USB διαθέτει σταθερό εύρος ζώνης, το οποίο πρέπει να μοιράζονται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές. Εάν υποπτεύεστε έλλειψη εύρους ζώνης για κάποιον ελεγκτή USB, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε προβάλλοντας τις τρέχουσες εκχωρήσεις εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί κάθε συσκευή.

Για να προβάλετε εκχωρήσεις εύρους ζώνης για κεντρικό ελεγκτή USB
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB).

 3. Κάντε δεξιό κλικ στον Ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή [ΕπωνυμίαΚατασκευαστή] για το σύστημά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στη λίστα Συσκευές που καταναλώνουν εύρος ζώνης, προβάλετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί κάθε συσκευή.

  Σημείωση

  Η επιλογή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) εμφανίζεται μόνο εάν έχετε θύρα USB στον υπολογιστή σας.


Πίνακας περιεχομένων