Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήστε για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας αλληλεπιδρά με τις επιλογές παροχής ενέργειας των Windows. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή καταναλώνει ενέργεια υπό διαφορετικές συνθήκες και το πώς τα Windows αποκρίνονται σε συμβάντα από τη συσκευή όταν ο υπολογιστής λειτουργεί σε διάφορες καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ενέργειας για να ρυθμίσετε μια συσκευή ώστε να ενεργοποιείται από κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για ένα συμβάν. Ένα παράδειγμα είναι ότι μια εισερχόμενη κλήση μόντεμ θα προειδοποιήσει το σύστημα για εξυπηρέτηση της κλήσης, ακόμη κι αν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε αν το λειτουργικό σύστημα πρέπει να απενεργοποιεί μια συγκεκριμένη συσκευή αν δεν είναι απασχολημένη, εξυπηρετώντας μια κλήση, για παράδειγμα.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να αλλάξετε τις επιλογές ενέργειας για μια συσκευή
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές ενέργειας.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση

Η καρτέλα Διαχείριση ενέργειας εμφανίζεται μόνο για προγράμματα οδήγησης συσκευών που υποστηρίζουν τα πρότυπα επιλογών ενέργειας.


Πίνακας περιεχομένων