W tym temacie opisano procedurę umożliwiającą skonfigurowanie sposobu współdziałania urządzenia z opcjami zasilania systemu Windows. Dotyczy to ustawień sterujących sposobem, w jaki urządzenie zużywa energię w różnych warunkach oraz jak system Windows reaguje na zdarzenia ze strony urządzenia, gdy komputer działa w różnych stanach oszczędzania energii.

Za pomocą opcji zasilania można skonfigurować wznawianie pracy urządzenia ze stanu niskiego poboru energii w wyniku zdarzenia. Przykładem takiego zdarzenia może być przychodzące połączenie modemowe powiadamiające system o konieczności obsłużenia połączenia, nawet jeśli system jest w stanie hibernacji. Można także określić, czy system operacyjny powinien wyłączyć konkretne urządzenie, które pozostaje bezczynne, na przykład gdy nie obsługuje połączenia.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby zmienić opcje zasilania dla urządzenia
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, dla którego chcesz zmienić opcje zasilania.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Zarządzanie energią zmień wybrane ustawienia.

Uwaga

Karta Zarządzanie energią pojawia się jedynie dla urządzeń obsługujących standardy opcji zasilania.


Spis treści