Za pomocą Menedżera urządzeń można wyświetlić szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej, takie jak jej stan, używane sterowniki i inne informacje.

Ta sekcja zawiera następujące procedury dotyczące sposobów wyświetlania informacji udostępnianych przez Menedżera urządzeń:


Spis treści