W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby zaktualizować lub zmienić sterownik używany przez urządzenie.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Aby zaktualizować lub zmienić sterownik używany przez urządzenie:
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz zaktualizować lub zmienić.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy określone urządzenie, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktualizacji sterowników.

Uwagi dodatkowe

Spis treści