Po wykryciu nowego urządzenia system Windows sprawdza, czy w magazynie sterowników znajduje się odpowiedni sterownik. Jeśli sterownik nie jest dostępny w magazynie, system szuka pakietu sterownika w kilku lokalizacjach, aby umieścić sterownik w magazynie sterowników. Kolejno są to następujące lokalizacje:

 1. Foldery określone w ustawieniu rejestru DevicePath, zgodnie z opisem w tym temacie.

 2. Witryna Windows Update w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie systemu Windows do wyszukiwania sterowników urządzeń w witrynie Windows Update.

 3. Ścieżka do pliku lub nośnik podany przez użytkownika.

Gdy system Windows zlokalizuje pakiet sterownika, kopiuje go do magazynu sterowników, a następnie instaluje stamtąd sterownik.

W tym temacie przedstawiono procedurę używaną do modyfikowania listy folderów, w których Menedżer urządzeń szuka pakietu sterownika.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby skonfigurować system Windows do wyszukiwania sterowników urządzeń w dodatkowych folderach
 1. Uruchom Edytor rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Przejdź do następującego klucza rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję DevicePath.

 5. Dodaj do ustawienia dodatkowe ścieżki do folderów, oddzielając poszczególne ścieżki średnikiem. Upewnij się, że jednym z uwzględnionych folderów jest %systemroot%\inf.

Przestroga

Nie należy usuwać folderu %systemroot%\inf z wpisu rejestru DevicePath. Usunięcie tego folderu może uszkodzić instalację sterowników urządzeń.

Uwagi dodatkowe
 • Ścieżki można dołączać, stosując:

  • Litery dysku i foldery, na przykład: c:\nazwafolderu

  • Zmienne środowiskowe, na przykład: %systemdrive%\nazwafolderu

  • Ścieżki sieciowe, na przykład \\serwer\udział

  Wpisana lista musi być w jednym wierszu, a poszczególne foldery należy oddzielić średnikiem.

 • Jeśli foldery wymienione w kluczu rejestru DevicePath zawierają podfoldery, to podfoldery będą także uwzględnione w wyszukiwaniu. Na przykład dołączenie folderu c:\ jako jednej ze ścieżek spowoduje przeszukiwanie przez system Windows całego dysku.

 • Umieszczenie pakietu sterownika w folderze wskazywanym przez wpis rejestru DevicePath nie eliminuje monitów powodowanych przez podpis pakietu. Jeśli pakiet nie jest podpisany lub jest podpisany przez niezaufanego wydawcę, wówczas użytkownik zobaczy okno dialogowe z pytaniem, czy zaakceptować wydawcę. Dodanie certyfikatu użytego do podpisania sterownika do magazynu certyfikatów Zaufani wydawcy eliminuje dodatkowy monit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą podpisywania sterowników urządzeń w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62923 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).


Spis treści